ใบ PR pr ย่อมาจาก purchase pr ย่อมาจากภาษาอังกฤษ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใบขอซื้อ จะเป็นความต้องการที่เกิดจากการดำเนินงานภายในกิจการ เมื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ สินค้า เมื่อใกล้หมดหรือ ดูแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการขอลูกค้า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะจัดทำ ใบขอซื้อ เผื่อ ขออนุมัติการสั่งซื้อมาใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป

pr ย่อมาจาก ใบ pr ย่อมาจาก ” Purchase requisition ”

ส่วนใบสั่งซื้อ เป็นเอกสารที่ เป็นความต้องการจากลูกค้าที่ต้องการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เรามีอยู่ เมื่อกิจการจัดทำ ใบเสนอราคา แล้วผู้ซื้อมีความต้องการ กิจการอาจทำ ใบสั่งซื้อแล้วอ้างอิง เลขที่ ใบเสนอราคา เพื่อทำการตกลงซื้อขายกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบการค้าของกิจการท่านมีขนาดไหน หากเป็นกิจการที่มีระบบ การจัดซื้อ ที่ต้องใช้เอกสารพวกนี้ ก็จำเป็นต้องจัดทำ ใบขอซื้อ และ ใบสั่งซื้อ นั้นเอง

 
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Exit mobile version