บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ขายรถยนต์

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

ขายรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร?

ก่อนที่จะบันทึกการซื้อขายได้ ต้องดูก่อนว่า ณ วันที่ซื้อ รถยนต์มาใช้ในกิจการบันทึกบัญชีอย่างไร?

เมื่อบริษัทซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ และจะพูดถึงในกรณีที่บริษัทเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องคำนึงอยู่ 2 อย่าง ในการบัญชีทึกบัญชี คือ

1.การบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อมา

2.การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์

ณ วันที่ซื้อมา กิจการจะต้อง บันทึกบัญชี ดังนี้

Dr.รถยนต์  xxx.-

ภาษีซื้อ  xxx.-

Cr.เงินสด/เจ้าหนี้  xxx.-

ณ วันที่คิดราคาค่าเสื่อม จะบันทึก บัญชีตามนี้

Dr.ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์  xxx.-

Cr.ค่าเสื่อมราคาสะสม-รถยนต์  xxx.-

เมื่อบริษัททำการขายรถยนต์ที่ใช้ในกิจการทิ้ง จะบันทึกบัญชีอย่างไร?

มีอยู่ 2 กรณี หลักๆ คือ

1.ณ วันที่ขาย ขายได้กำไร

Dr.เงินสด/ลูกหนี้   xxx.-

กำไร/ขาดทุนจากการขายรถยนต์ (ผลต่าง)    xxx.-

ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ (ถ้าเหลือ)   xxx.-

Cr. รถยนต์  xxx.-

ภาษีขาย  xxx.-

2.ณ วันที่ขาย ขายขาดทุน

Dr.เงินสด/ลูกนี้   xxx.-

ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ (ถ้าเหลือ)   xxx.-

Cr. รถยนต์    xxx.-

กำไร/ขาดทุนจากการขายรถยนต์ (ผลต่าง)     xxx.-

ภาษีขาย   xxx.-

1 ความเห็น

  1. Hello. And Bye.

Comments are closed.