swot analysis คือ หลักการนี้ในการวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองเพื่อประเมินสถานการณ์ต่าง

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์การประกอบธุรกิจ หลายคนอาจจะรู้จักและมีความรู้เรื่อง SWOT ANALYSISอยู่บ้าง แต่สำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่คุ้นเคยกับคำว่า SWOTนั้น ต้องคิดสงสัยกันใช่ไหมคะว่าคำนี้เหมือนคำว่า สวาท (S.W.A.T)แบบในหนังฝรั่งรึเปล่า….ไม่ใช่นะคะ เพราะเป็นคนละคำและคนละความหมายกันเลยค่า
            และวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปรู้จักเจ้าเครื่องมือทางธุรกิจที่มีชื่อว่า SWOT ANALYSISที่เจ้าของธุรกิจต้องใช้หลักการนี้ในการวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองเพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆในเรื่องความอยู่รอดของธุรกิจ เรามาเรียนรู้การวิเคราะห์ SWOTเพื่อธุรกิจเงินล้านของเรากันเถอะค่ะ

SWOT คืออะไร?

S = Strengths (จุดแข็ง)

จุดเด่นหรือจุดแข็ง ปัจจัยภายในที่เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการผลิต ข้อได้เปรียบทางการวิจัยหรือการผลิต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเหนือกว่าคู่แข่งชัดเจน หรือเหนือกว่าในเรื่องงบประมาณในการทำการตลาด โดยบริษัทต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้มาใช้ในกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์และยอดขาย

W = Weaknesses (จุดอ่อน)

จุดด้อยหรือจุดอ่อน ข้อเสียเปรียบจากปัญหาภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัทที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริการที่ไม่แน่นอน ขาดนโยบายและทิศทาง หรือบุคลากรในสายงานที่จำเป็น ซึ่งบริษัทต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท

O = Opportunities (โอกาส)

เกิดจากปัจจัยภายนอกของบริษัทที่ส่งผลดี หรือ เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาด เป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานภายในบริษัท เช่น การส่งเสริมจากภาครัฐให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย โครงการจากหน่วยงานต่างๆผลักดันผู้ประกอบการให้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการขายให้ธุรกิจ เป็นต้น

T = Threat (อุปสรรค)

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ ความเข้มแข็งของคู่แข่ง หรือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ขัดขวางการทำงาน เป็นอุปสรรคของบริษัท เช่น ภาษีนำเข้า-ส่งออกที่อาจเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท การเกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษญกิจในบางพื้นที่ เป็นต้น

การวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้อง

ผลกระทบทางบวก เป็นโอกาส
ผลกระทบทางลบ เป็นอุปสรรค

การวิเคราะห์ SWOT อย่างถูกต้อง คือ การหาจุดแข็ง ลบจุดอ่อน โดยกลยุทธ์ที่จะสร้างความแข็งแกร่ง ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ


            และทั้งหมดนี้คือหลักการวิเคราะห์ SWOT ที่ควรใช้ให้ถูกต้องและใช้กับธุรกิจทุกประเภท เพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของแบรนด์

พิเศษ! วันนี้เรามีแผนผังการวิเคราะห์ SWOT มาแจกด้วยค่า แอดมินขอแนะนำให้ทุกคนลองวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆตามแผนผังที่แอดมินแนบไฟล์ไว้ให้นะคะ เพื่อหนทางในการทำธุรกิจให้แตกต่างและนำไปปรับประยุกต์ใช้ภายในบริษัทได้อีกด้วยค่ะ 

ที่มา https://www.wathoothorn.com/blog/swot-analysis

ใส่ความเห็น