คณะบุคคล มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

คณะบุคคล มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

“NON – JURISTIC BODY OF PERSONS”​

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น