การดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน กรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับแบบ ภ.พ.30

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน กรณียื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน) มีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

          กรมสรรพากรเปิดให้บริการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน แบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน) สำหรับผู้ประกอบการซึ่งทำรายการยื่นแบบและชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านอินเทอร์เน็ต  ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินของแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.  เป็นสำนักงานใหญ่ หรือสาขาตัวแทนที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน)
2.  สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินของแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละสาขาที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
3.  ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้ครั้งละไม่เกิน 100 ฉบับ ต่อ 1 ไฟล์
4.  ไฟล์ใบเสร็จรับเงินที่ดาวน์โหลดแล้ว ระบบจะเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซ้ำ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใหม่

ทั้งนี้  หลังจากทำรายการยื่นแบบชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว 2 วันทำการ จะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ โดยต้องดาวน์โหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงิน ภ.พ.30 จากเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.  เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th > ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต > บริการสมาชิก > เลือก “พิมพ์ใบเสร็จ”
2. Login เข้าสู่ระบบ “พิมพ์ใบเสร็จ” ด้วยหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาตัวแทน ที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน)
3.  กดปุ่ม “ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน”
4.  เลือก  ประเภทแบบ “(ภ.พ.30)”, เดือน/ปีภาษี
5.  กดปุ่ม “แสดงรายการ” และเลือกรายการใบเสร็จรับเงินของแต่ละสาขาที่ต้องการได้
6.  กดปุ่ม “ยืนยันการขอข้อมูล”
7.  คลิกที่รูปภาพ “ดาวน์โหลดไฟล์”
8.  ระบบแสดงหน้าจอ File Download ให้กดปุ่ม “Save” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถเลือก Save ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน .zip  ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ Drive ใดก็ได้
9.  ให้แตกไฟล์ใบเสร็จ ภ.พ.30 .zip โดยคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน .zip แล้วเลือกคำสั่ง Extract Here จะได้ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน .html แบบแสดงรายการภาษีของแต่ละสาขา
10.  เปิดไฟล์  โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน .html  จะแสดงภาพใบเสร็จรับเงิน
11.  พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้  หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ใบเสร็จรับเงินแล้วระบบจะเก็บไฟล์ไว้เป็นเวลา 30 วัน  หากต้องการดาวน์โหลดซ้ำให้คลิกที่รูปภาพ “เลือกดาวน์โหลด”  และหากต้องการดูรายละเอียดให้คลิกที่รูปภาพ “รายละเอียดสาขา”  

1 ความเห็น

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post’s comments. There you will have the option to edit or delete them.

Comments are closed.