ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1

         

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1

สังกัด :    สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี ,  ภาค 4            

ที่ตั้ง    :     อาคารศาลากลาง ชั้น 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000           
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2589-8945  0-2580-1268  และ   0-2589-0493         
หมายเลขโทรสาร : 0-2591-6920          
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลบางกระสอ  ตำบลไทรม้า   ตำบลบางรักน้อย   ตำบลบางกร่าง  และ   ตำบลท่าทราย           

จุดสังเกต : ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ใส่ความเห็น