อากรแสตมป์ ซื้อ ได้ ที่ไหน สั่งซื้ออากรแสตมป์ ออนไลน์

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
         หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องของ อากรแสตมป์ ว่าเป็นคนละแบบกับแสตมป์ไปรษณีย์ มักจะไปหาซื้อที่ไปรษณีย์ เห็นคำว่าแสตมป์ ก็ตีไปว่าเป็นไปรษณีย์ที่ใช้ส่งจดหมาย และอากรแสตมป์ หาซื้อที่ สำนักงานเขตสรรพากร หรือตามร้านค้าที่มีการจำหน่ายแบบปีกย่อย หรือแบบส่ง หรือบางหน่วยงานที่เราติดต่อ อาจมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับตราสาร สถาบันการเงิน ธนาคาร งานเอกสารที่เป็นทางการ หรือ งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอากรแสตมป์ อาจจะมีขายเพื่อความสะดวกในการติดต่อดำเนินงานที่ต้อง  เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้มีการติดอากรแสตมป์เพื่อเป็นค่าดำเนินการทางเอกจากภาครัฐ ที่ทางภาครัฐกำหนดไว้ ตามลักษณะตราสาร 28 ลักษณะ

อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์“สามรถหาดูได้ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร”

ในปัจจุบันการหาซื้ออากรแสตมป์นั้นง่ายมากขึ้นเนื่องจากมีการสั่งซื้อทาง อินเตอร์เน็ต หรือช่องทางการค้าออนไลน์ต่างๆ ที่ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ ทำให้ผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือ บุคคลที่ต้องการใช่ หรือจำเป็นต้องใช่ สามารถหาซื้อได้สะดวกมากขึ้น

ใส่ความเห็น