สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

หนังสือชี้แจ้งความจำเป็นในการจ้างงาน

ทุน 1 แสนบาท จะทะเบียนหจกได้หรือไม่

การวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไรค่ะ

ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า

การหักค่าลดหย่อนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

คอมอืด ช้า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)

หักภาษี ณ ที่จ่าย!!

In-House Training

การยื่นหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แนวทางการจัดทำบัญชีทรัพย์สินมีเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรค่ะ

เงินเพิ่มพนักงาน

การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

มีห้องว่างให้เช่าจะต้องเริ่มอย่างไร

ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกระทรวงพาณิชย์แล้วต้องทำอย่างไรต่อ

นิติบุคคลได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ใบวางบิล

ทำไมต้องจ่ายเงินทุกประเภทเป็นชื่อผู้รับ

ห้วยจอกหลวง

โปรแกรมทำบัญชีและใบเสร็จห้องเช่า

ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอคืนภาษัได้ไหมค่ะ

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

กรณีบริษัทมีรายได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด ยังไม่ดำเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความผิดหรือไม่

เงินสำรองตามกฎหมายต้องมีเท่าไหร

ใบเสร็จรับเงินสูญหายมีแต่ใบกำกับภาษีสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

เขื่อนทับเสลา

เช่าบูธแสดงสินค้า ต้องจ่ายอย่างไรค่ะ

การเขียนใบเสร็จค่าขนส่งภาษาอังกฤษ

แจ้งหน่วยงานเนื่องจากเอกสารบัญชีหาย

ค่าความนิยม ค่าลิขสิทธิ์บันทึกบัยชีอย่างไรค่ะ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

ขอทราบการวางแผนภาษีเกี่ยวกับค่านายหน้า

การให้โดยไม่คิดมูลค่า

ประเภทเงินได้เกี่ยวกับค่าจ้างทำโปรแกรม

การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

มีบริษัทอยู่แล้วต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์ และเปลี่ยนผู้ถือหุ้นต้องทำอย่างไรบ้าง

บริษัทการ์เม้นท์ ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การเช่าซื้อ

เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบมา2ปี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ มีผลอะไรไหม แต่ภายในเดือนมค.จะสมัครสมาชิก

จ่ายค่าช่าบ้านในการเปิดบริษัทให้มารดา

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา

เงินลงทุนชั่วคราว

กรณี ออกใบกำกับภาษี

Advance Payment

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

เช่าที่ดินกรรมการ

บันทึกยังไงดีคะ ถ้าซื้อรถเป็นทรัพย์สินเงินผ่อนค่ะ

โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท

การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะถึงจะจัดตั้งได้

อัตราแลกเปลี่ยน ต้องใช้ของธนาคารอะไรค่ะ

เป็น Freelance แต่ต้องรับงาน จากบริษัท ..มีปัญหาด้านใบเสร็จอ่ะครับ

การหักรายได้ใน ภงด.1

การออกแบบฟอร์มคุมของในสต็อก

วัดมหาธาตุ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

การลดทุนนิติบุคคล

โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

รบกวนช่วยแนะนำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้ด้วยครับ

ประเภทของเงินทอนตามหลักบัญชี

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นลูกจ้างหรือไม่

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

ยกเลิกบริษัทเพื่อโอนกิจการทั้งหมดเข้ากับอีกบริษัทหนึ่งจะต้องทำอย่างไร

เด็กบัญชี ปี 4

แรงงานต่างด้าว

วัดท่าอิฐ

กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่

จัดแถลงข่าวความพร้อมเช็คช่วยชาติ

มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่

ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ภาษีซื้อเคลมได้ไหมค่ะ

ค่าเลี้ยงส่งพนักงาน และค่าเลี้ยงรับรองพนักงานใหม่

สิทธิสงเคราะห์บุตร

ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีไทย สู่มาตรฐานบัญชีสากล

วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)

สิทธิของการซื้้อหุ้น

การรับรู้กำไรจากการขายเครื่องจักร

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ทะเบียนทรัพย์สิน เขียนด้วยลายมือได้ไหม

เขื่อนวชิราลงกรณ์

ภาระหน้าที่และความรับผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีอย่างไร ?

มือใหม่ รบกวนถามเรื่องการเขียนใบสำคัญจ่าย

เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง

ค่าจ้างทำตราประทับบริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ถามเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

การเสียภาษี ภงด.90/91 ของรับจ้าง

ซื้อกล้องวีดีโอเราเอามาลงในกิจการเป็นทรัพย์สินแล้วเคลมVATได้ไหมแล้วถ้าภายใน5ปี

ค่าอากร

น้ำตกสายรุ้ง

หักณที่จ่าย ค่าซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร

การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ

หยุดทำร้ายกันสักที

การโอนสมาชิกของสภาวิชาชีพ

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

การหักค่าเสื่อมและค่าสึกหรอของ SME

ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดไหม

ระบบการจัดซื้อ หาข้อมูลได้ที่ไหนค่ะ

เงินสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

บริษัทใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

จ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทในสหรัฐต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

อยากทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ศึกษาวิชาการวางแผนภาษีอากรว่ามีอะไรบ้าง(ก่อน-หลังเรียน)

กำไรขาดทุนจากการซื้อเครื่องจักร

สอบถามเรื่องรายได้ของบริษัท

การหักค่าโอทีกรณีมาสาย การเลิกจ้าง

กฎหมายใหม่ เกี่ยวกับการจดจัดตั้ง หจก.มีอะไรบ้าง

ณ วันเลิกกิจการในการชำระบัญชี

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจำกัดมีอะไรบ้าง

พระธาตุพระลอ

เอกสารและหลักเกณฑ์ในการใช้ลดหย่อนบุตร

วัดพันเตา

การหักค่าลดหย่อบกรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้

พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง

แจ้งตรวจพบการยื่นภาษีและประกันสังคมไม่ถูกต้อง

ให้เช่าแท็กซี่ จะต้องจดทะเบียนแบบไหนดีคะ แนะนำที

มีปัญหาเรื่องการกรอกและคำนวณภงด.3,53,90,91

สาขา

เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่ค่ะ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ

ลูกหนี้การค้า

การบันทึกรายการบัญชีตามใบสำคัญทั่วไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจับฉลากกันในออฟฟิศเลี้ยงปีใหม่ บันทึกบัญชีอย่างไรคะ

การเวนคืนที่ดิน

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย

แจ้งยกเลิกเป็นผู้ทำบัญชี

เงินปันผลที่จ่ายให้กับชาวญี่ปุ่นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1

วิธีดูบิล

อัตราภาษีก้าวหน้า

การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย

การเขียนรายงานผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข

ปรึกษาเรื่องการจัดเอกสารบัญชีด้วยค่ะ

เขื่อนภูมิพล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

การกรอกแบบภงด.91 ข้อ1

เงินมัดจำและเงินค่าเช่าบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

การบันทึกบัญชีกรณียื่นเพิ่มเติม

ระบบบัญชีรับเหมาก่อสร้าง

ทำ Part ของลูกค้าหล่นเสียหาย จะบันทึก คชจ. ที่เกิดขึ้นเป็นค่าอะไรดี

กาดดารา

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่

น้ำตกหมอกฟ้า

วัตถุประสงค์หลักในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 45 ถ้ายังไม่ได้จ่าย จะมาตั้งค้างไว้ปี 46 อีกได้หรือเปล่า

จะจดทะเบียนแบบไหนดี

กำไรสะสมไม่ตรงกับยอดยกมาจะทำอย่างไรดี

ร้านค้าในตลาดสดต้องเสียภาษีไหมคะ

ความร่วมมือระดับสากลในการพัฒนาและยกระดับความรู้นักบัญชีไทย

จ่ายค่ารักษาสมาชิกภาพ

วัดโรงช้าง

เงินได้จากเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น

จดเลิกบริษัท ใครเป็นผู้จัดทำ

ออกใบกำกับภาษี จ่ายภาษีขายไปแล้ว และมีการออกใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง

การหักลดหย่อนเงินบริจาค กรณีใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้จ่ายเงินและครอบครัว

อยากทราบว่าทางก.บช. มีเกณฑ์ในการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีในการฝึกหัดงานเพื่อเก็บชั่วโมงหรือป่าวคับ

ผลต่างที่เกิดขึ้นกับการจ่ายเงินสด

งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

หออัครศิลปิน

การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ

การเสียภาษีธุรกิจ BOI

เงินปันผล ( dividend )

ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีผิดไหม

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่

บิลเงินสด

สินค้าประเภทอะไรค่ะ ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

Bonus ต้องมีหักณที่จ่ายไหมค่ะ

สมุดรายวัน สมุดรายวันทั่วไป

การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

คู่สมรถ แยกยื่นภาษีเงินได้ ในทุกประเภทของรายได้

จ่ายค่านายหน้าให้พนักงานในบริษัทจะต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเลย

อ่าวมะนาว

ถ้าผู้ซื้อมีใบยกเว้นภาษีให้แล้วผู้ขายต้องทำอย่างไร

เลิกกิจการ

แบบฟอมร์ใบกำกับภาษี

กำลังจะเปิดธุรกิจปั๊มนำมัน

สถานที่ประกอบการคณะบุคคล จำเป็นต้องเป็นสถานที่เดียวกับอาคารที่ให้เช่าหรือเปล่าคะ

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ลงบันทึกค่าคชจ.ผ่านบัตรเครดิตยังไงดี ถ้าเป็นชื่อกรรมการ

โรงพยาบาลต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือเปล่าค่ะ (รายได้ค่านายหน้า)

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

บันทึกบัญชีซ้ำระหว่างต้นทุนกับค่าใช้จ่าย

เปิดร้านของตบแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร

บัญชีการเงินแตกต่างจากบัญชีภาษีอากร

ลืมยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่ ?

รบกวนถามเรื่อง TA ที่รับเซ็นงบ

เงินเดือนพนักงาน หักประกันสังคม อย่างไรค่ะ

แจ้งยกเลิกผู้ทำบัญชี

หุ้นส่วนผู้จัดการเข้า ปกส.ได้หรือไม่

อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับ ภงด.90 ค่ะว่าต้องเขียนยังไง

การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรมูลนิธิหรือสมาคม

การวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ

อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ

คนไม่มีประสบการณ์การทำงาน คิดว่าควรจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า

ออกจากงานด้วยเหตุผลไม่เพียงพอ

สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

เครดิตภาษีซื้อ

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

วัดไชยมงคล

ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย

สินค้าคงเหลือ

ภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายจ่ายเมื่อไร

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

สลายภาษีซื้อ ได้ด้วยหรอ งงคะ

เสียภาษีอพาร์ตเมนต์กรณีเจ้าของหลายคน

ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง

ใบเสร็จที่ได้รับจากกรมศุล (สีเหลือง) มีรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อจำกัดในการใช้งบการเงินแต่ละประเภท

โดนหักเงินไปแบบนี้ จะคิด Rate ภาษียังไงครับ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน

ต้องการรับพนักงานผู้ทำบัญชี

ได้รับกรรมสิทธิ์เป็นอาคารจากให้เช่าที่ดินบันทึกบัญชีอย่างไร

หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนบุตร

พระธาตุดอยปูเข้า

เพิ่งเปิดบริษัท อยากำด้ลูกค้า

ให้เช่า ที่ดิน ใช้ทำการเกษตรอยู่ต่างจังหวัด ต้องเสี่ยภาษีหรือเปล่า

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การเลือกสังกัดในการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา

การออกใบกำกับภาษี

พรบ.วิชาชีพการบัญชี ปีล่าสุด

บึงกระจับ

การจำหน่ายเงินกำไร มาตรา 70 ทวิ

ค่าปรับที่กระทรวงพาณิชย์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

จัดตั้งคณะบุคคลดีหรือไม่

หัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับวันที่ในใบเสร็จ

ใบเสร็จค่าไฟเป็นชื่อของบุคคล บันทึกค่าใช้จ่ายอย่างไร

ปรึกษาเรื่องการขายที่ดินของบริษัท

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม

ผมจะทำยังไงดี เพื่อที่จะนำเอาค่าใช้จ่ายในการทำร้าน มาเป็นรายจ่ายของร้าน

รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

การจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้

กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

การหักค่าเสื่อมราคากรณีธุรกิจเป็นคณะบุคคล

ขอคำแนะนำการจดทะเบียน

ทุน/ส่วนของผู้ถือหุ้น

การนำเงินสำรองตามกฎหมายมาเฉลี่ยค่าหุ้นกรณีลดทุน

การหักค่าติดตั้ง

(Visited 19,402 times, 11 visits today)
Scroll to Top