สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

วัดพระธาตุศรีดอนคำ

มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบค่ะ

แล้ว ถ้าคำนวณแล้วปรากฏว่าที่ถูกหักณ ที่จ่ายไป แล้ว มากกว่าที่ต้องเสียจริง

การลงบัญชีในกร๊ซื้อของในนามบุคคลแล้วพึ่งตั้งบริษัท

ลูกค้าขอของขวัญจับฉลากปีใหม่บิลค่าของขวัญลงบัญชีได้ไหม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ นิติบุคคลอาคารชุด

ยื่น ภงด 93 ไม่ทัน

รายชื่อ TA หาข้อมูลได้จากตรงไหนค่ะ

รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า

จ้างรถบรรทุก บริษัทจ่ายค่าขนส่งให้บุคคลธรรมดาต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไหร

เอกสารที่จำเป็นของกิจการ

การแจ้งเอกสารบัญชีสูญหาย

หักณ.ที่จ่าย รายได้พนักงาน เบี้ยประกันภัยหมู่

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชำระค่าโทรศัพท์ผ่านธนาคาร

ออกภาษีให้ผู้รับเงิน

การลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท

การเสียค่าปรับในการเช่าที่

การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี

ซื้อหลังคาไฟเบอร์ติดรถกระบะ ของกรรมการบริษัทจะมีวิธีลงบัญชีอย่างไรครับ

เช็คขีดคร่อม

โอนหุ้นให้บุตรเสียภาษีหรือป่าวครับ

อยากทราบห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ้นส่วนประเภทเดียวได้หรือไม่ค่ะ (หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด)

จะแจ้งยกเลิกเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องทำงบต้นทุนการผลิต

ยื่นภาษี ภงด.3 และ ภงด.53 แต่ ได้นำเอกสารไปยื่นภาษีผิดประเภทค่ะ

ต้องการเปิดบริษัททัวร์

วัดสังกัสรัตนคีรี

การทำลายสินค้าหากไม่มีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรจะได้รึป่าว

ทำธุรกิจรับพัฒนาซอฟต์แวร์ จดเป็นคณะบุคคลแล้ว ต้องทำบัญชี และภาษีแบบไหนครับ หรือจะจดเป็นบริษัทดีกว่า

รายได้เงินปันผล

การโอนเงินไปต่างประเทศ

ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ

ถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องยื่นไหมค่ะ

จ่ายค่าที่ปรึกษาไปต่างประทศ

การขอคืนภาษีซื้อในการซื้ออาคารมาลงทุน

เงินเดือนพนักงานต้องหักอะไรบ้างค่ะ

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี

สินทรัพย์ที่ต้องพิจารณาการด้อยค่า

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระ

ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับบริษัท

ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง

ห้างสรรพสินค้า เป็นภาษีแบบไหน

การออกใบกำกับ โดยชื่อและที่อยู่ผู้ขายเป็นภาษาอังกฤษ

แม่น้ำกก

ความแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง

การจ่ายเงินกำไรไปต่างประเทศ

ช่วยอธิบายเกี่ยวกับลูกหนี้

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

แก๊ส LPG, NGV ภาษีซื้อใช้ได้รึป่าวค่ะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ขอตัวอย่างรายงานการประชุมที่ใช้ยื่นให้ธนาคารในการเปลี่ยนชื่อบริษัท

การเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อยและการเบิกชดเชยเงินสดย่อย

การคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน-รถเก๋ง เกิน 1 ล้านบาท

เงินเดือนตามบัญชี กับตามแบบภงด 1 ไม่ตรงกันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับ

การลดหุ้นในกิจการ บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2557

เงินยืมจากต่างประเทศ

ลำน้ำสะแกกรัง

การคิดค่าเสื่อมราคาจนถึงวันที่ขายสินทรัพย์คิดอย่างไรค่ะ

ต้องการหากำไรต่อหุ้นไว้เพิ่มทุนสำหรับหุ้นส่วนคนใหม่

งบที่ต้องทำตอนยกเลิกกิจการ

บริษัทเพิ่งตั้งกิจการกำลังจะจ้างให้เขาเซ็นต์งบให้ เขาคิดตามรายได้จากบริษัทใช่หรือไม่

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของบ้านมีวิธีการคิดอย่างไรคะ ผู้รู้ช่วยตอบที

ประโยชน์ทางภาษีของบุคคลธรรมดา

CPTA (ซีพีทีเอ) ความสำคัญ ภาษีและบัญชี

คลอดบุตร กับ สิทธิ์ประกันสังคม จ่ายเท่าไร

ดอกเบี้ยเงินกู้กรรมการ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

การจดทะเบียนพาณิชย์เรื่องค่าธรรมเนียมและเงินทุนที่ใช้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

ภ.ง.ด.1 เกี่ยวข้องกับประกันสังคมอย่างไรค่ะ

การยื่นภาษี ภงด.90

ความรับผิดชอบของผู้จัดการบัญชี(ผู้ทำบัญชี)กรณีลาออกจากบริษัท

เมื่อรับชำระค่าหุ้นครบแล้ว บอจ.5

สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีหรือไม่

กิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิก

เลิกบริษัท กับ เปิดบริษัทใหม่ อันไหนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมากกว่ากันคะ

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่ ?

ภาษี ที่ยื่นภธ.40 ถือเป็น ค่าใช่จ่ายในทาง บัญชี และคชจ.ภาษี ใช่ไหมค่ะ

กิจกรรมอบรมสัมมนา : มาตรฐานการบัญชีใหม่ ปี 2552 รุ่นที่ 2

ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ ถือเป็นค่าใช้จ่าย

ตลาดน้ำวัดลำพญา

คณะบุคคลตกลงต้องทำบัญชีรับ-จ่ายเปล่านี่ งงจัง

อยากทราบค่ะ

กรอก ภงด50

เอกสารการโอนหุ้น

การรับเงินเดือน 2 ที่ของข้าราชการ

ออกใบหักรวม แต่จ่ายเช็คแยกและคนละเดือน ที่ถูกต้องออกใบหักและวันที่ตามอะไร!

ออกวันที่ย้อนหลัง แต่ เลขที่รันล่าสุด

หลักการบริหารงาน

ความหมาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด

วัดไชยวัฒนาราม

ผู้ประกันตนรีบรับเช็คช่วยชาติหากเกินกำหนดจะส่งคืนคลัง

บริหารจัดการคลังสินค้า

การจัดทำงบการเงิน

ลืมบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ปิดงบไปแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้น จะต้องรู้อะไรรบ้าง

จัดพิธีลงนามกับ 5 บริษัท จัดการกองทุนย่อยภายในประเทศ

ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรและกำไร(ขาดทุน)ที่จัดสรรแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1)

ลูกหนี้-เจ้าหนี้เหลือเยอะเป็นอะไรไหมค่ะ

ในกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม จะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน

ขับรถด้วย iphone

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต.

การยื่นแบบ ภงด 1ก

เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร

ซื้อเหล็กแผ่นใหญ่มา 50,000บาท จ้างให้ตัดแผ่นเล็กค่าจ้าง 1000 บาท ถามว่าจะหักภาษี 3%จากยอดไหนค่ะ

สระทะเล

ตลาดกล้วยไข่

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

เอกสารประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สิทธิของผู้ถือหุ้น

แบบที่ใช้ยื่นของภาษีธุรกิจเฉพาะ

ทรัพย์สินและกำไรขาดทุนของคณะบุคคล (ด่วนมาก)

สิทธิทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

ซื้อ โต๊ ตู้ เตียง ให้พนักงานชาวต่างชาติพักที่บ้านพัก

การคำนวณจุดสั่งซื้อ คำนวณอย่างไร

การเช่าช่วงใครเป็นคนจ่ายภาษีโรงเรือน

ไม่ได้ต่ออายุเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต?

การส่งเสริมการขายให้ลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศ

ซื้อรถยนต์ไม่เกิน10ที่นั่ง

พิพิธภัณฑ์ล้อต๊อก

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ

ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อสามารถนำมาลงเป็น คชจ.ได้หรือไม่

การขายโฮสติ้งและไม่ได้เป็นนิติบุคคล เป็นบุคคลธรรมดาแต่มีเรื่องสงสัย

การจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา

ใบกำกับภาษีผิด

การบัญทึกบัญชีของภาษีเงินได้

บริษัทซื้อของให้ลูกค้าจะต้องปฎิบัติอย่างไร

เขาหน่อ-เขาแก้ว

ค่ายูบีซี ควรจะลงบัญชีอย่างไร

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

การจดทะเบียนการค้ากรณีที่ไม่ใช่เจ้าบ้าน

แฟนหนูโดนภาษีย้อนหลัง ผู้รับเหมารับเหมาช่วง ของบริษัท ก็ไม่รู้ว่าต้องไปยืื่น

ค่ารับรองหรือค่าบริการ

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

การคิด ภงด.54 กรณีเสียค่าปรับเพิ่ม

ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ไปต่างจังหวัด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีเงินที่ที่ยื่นแบบ ภงด.94 สามารถหักลดหย่อนบุตรได้จำนวนเท่าไร ?

ต้องเพิ่มทุนแต่ไม่มีเงินสด

จดทะเบียนพาณิชย์

ไม่ได้ไปอบรมเพื่อเก็บชั่วโมง ต้องทำยังไงค่ะ

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ภาษีซื้อบางส่วนในใบกำกับภาษีซื้อใช้ไม่ได้ ต้องทำไงดีนะ

บริษัทไม่ได้ยื่น ภพ30มา 2 เดือนแล้วครับ

ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ

อยากได้ตัวอย่างการออกเดบิทโน๊ตเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

โกดังเก็บของ บันทึกเป็นทรัพย์สินกี่ปีค่ะ

วนอุทยานถ้ำผาตูบ

การด้อยค่าสินทรัพย์

ตัวอย่างการวางแผนภาษีเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้ามีไรบ้างคะ

วัดพระยืน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

น้ำตกตาดดาว

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร

เลขประตัวผู้เสียภาษี

ต้องยื่นภงด 51 อย่างไร

คณะบุคคลจัดตั้งนิติบุคคลต้องทำอย่างไร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ NEWZONE.SSO.GO.TH

บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี

ตรวจสอบที่อยู่ลูกหนี้

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซื้อคอนโดเพื่อเป็นที่พักอาศัยของพนักงาน

การเสียภาษีโรงเรือนของโรงงาน

ต้องการปิดห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนไม่มีรายได้

สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมค่ะ

ขอคืนภาษี

การยกเลิก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ต้องทำอย่างไร

กิจการจะต้องประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอยู่ทุกๆปีหรือไม่ ?

เรื่องการออกใบกำกับภาษีครับ

เรามารู้จักประเพณีลอยกระทงกันดีกว่า

ในกรณีที่มีผู้ร่วมกู้ 3 คนในการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

กรณียกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีของมูลนิธิหรือสมาคม

วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากร

ปัจจุบีนเป็นบุคคลล้มละลายสามารถลงหุ้นเปิดบริษัทได้หรือเปล่าครับ

ควรจดวัตถุประสงค์การตั้งคณะบุคคลอย่างไร สำหรับงานให้คำปรึกษาและวางระบบ บริหารจัดการทั่วไป

เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินค้า

ความถูกต้องในการไม่แสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบ

ใบกำกับภาษี

ลดหย่อนภรรยาและบุตร

ชำระภาษีบุคคลธรรมดาได้ที่ไหนค่ะ

ความหมายภาษีเงินได้ค้างจ่าย

กู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดา จะต้องจ่ายดอกเบี้ย และต้องหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยจ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

วัดบรมพุทธาราม

วิธีการคิดเงินเดือนพนักงานรายวัน คิดอย่างไรค่ะ

อยากทราบประโยชน์จากการวางแผนภาษีอากรว่ามีอะไรบ้างคะ

อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าค่ะ

เป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้จากการสอน ไม่ทราบยื่นภาษีแบบไหน

การปรับปรุงรายการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่

ซื้อรถกะบะเครื่องเบนซินมาในชื่อบริษัทเคลม VAT?

ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รับใบเสร็จมีVatทำอย่างไรดีค่ะ

สงสัยเรื่องการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครับ

วัดกลาง

การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.

การชำระภาษี

กิจการที่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี

การขายสินค้าให้สหประชาชาติ

การแก้ไข ป.พ.พ

บริจาคทรัพย์สินให้กับสถานที่ราชการ

จ้าง รปภ ต้อง หัก​ณที่จ่าย หรือไม่

การแจ้งพฤติการณ์ของลูกค้าไม่ขัดต่อมารยาทของผู้สอบบัญชี

สร้างบ้านขาย ต้องจัดสาขาหรือไม่

การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี

การแก้ไขกระทบยอดสินค้าต้นงวดผิด

วัดเจดีย์คีรีวิหาร

เงินได้จากการเป็นหมอ ต้องยื่นภาษีอะไรค่ะ

สินค้าเสื่อมสภาพ และการนำสินค้าไปทดสอบ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอะไรบ้าง

สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์

กรณีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท

กระทำการแทน

พอดียื่นแบบรายได้รับทำบัญชีและมีเงินเดือนจากประจำแล้วยื่นแบบ 90

ปรับปรุง ภงด 50

ค่าเช่า ยื่นภงด.3 หักไว้แค่ 3 % จะไปยื่นเพิ่มเติมอีก 2 % ต้องทำยังไงบ้าง

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่ ?

วางแผนภาษีทำไง

การจำหน่ายหนี้สูญ

การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ

ทรัพย์สินลิสซิ่ง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัท

การเปิด Vat ในการรับเหมางานในต่างประเทศ

เรื่องผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย

การให้สิทธิแก่หุ้นสามัญได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นบุริมสิทธิ์สามารถทำได้หรือไม่

ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ

ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร

การจัดทำบัญชีตาม พรบ.2543

การจดทะเบียนในการขายสินค้าในตลาดนัดตอนเย็น

สัญญาเช่าระยะยาว หรือลีสซิ่ง

ภงด.1 ต้องยื่นทุกเดือนหรือเปล่าครับ

ธุรกิจ BOI เราสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายเขาได้หรือไม่

ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด

ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร

(Visited 19,400 times, 9 visits today)
Scroll to Top