สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

จดจัดตั้งต้องใช้ทุนเท่าไหร

การแสดงความเห็นงบการเงินของผู้สอบบัญชี

ยื่นภาษ๊ส่งสรรพากรผิด

การขอจดทะเบียนพาณิชย์

เขื่อนศรีนครินทร์

รอบบัญชีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม

ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ

ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ

การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เครื่องพรินเตอร์ ตัดค่าเสื่อมในอัตรา 33.33% ได้หรือไม่คะ

การยกเลิกการเสียภาษี ภงด. 90 กับ 94

ใช้หน้าบ้าน เปิดเป็นร้านขายอะไหล่

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

รับชำระหนี้ต่างประเทศ

มาดูการทำระบบระบายอากาศภายในคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลที่สุด

สอบถามเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์

การจด vat

ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์

ส่วนปรับปรุงอาคารที่เช่ามา สัญญาเหลือ 2 ปี คิดค่าเสื่อมกี่ปี

อยากทราบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหน่อยครับ

การขายที่ดิน ต้องเสียภาษีอะไรบ้างค่ะ

การยื่น ภงด.94 กลางปี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน

ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน

ลดหนี้เนื่องจากใบกำกับหาย ทำยังไงค่ะ

กิจการที่ได้ยกเว้น vat กับ vat 0 มีอะไรบ้างค่ะ

จะตั้งเป็นสาขาหรือเปิดบริษัทใหม่ดี

บ่อเกลือสินเธาว์

ชายทะเลบางขุนเทียน

แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับคำนวณต้นทุนให้บริษัทฯใหญ่บริษัทหนึ่ง เป็นรายได้ประเภทใหนค่ะ

บัตรภาษีหมดอายุ

การลงประกาศเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

การถอนคำขอจดทะเบียน

การหักภาษีจากเงินเดือนหักไว้กี่เปอร์เซนต์คะและเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า

ความแตกต่างการเสียภาษีบุคลลธรรมดากับนิติบุคคล

สินทรัพย์

เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี

กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงาน

การกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94ต้องทำอย่างไร

ต้องการเรียนการปิดงบ ไม่ทราบว่าที่ไหนมีเปิดสอนบ้างค่ะ

รายงานงบดุล

ต้นทุนอาหาร

ไม่เคยทำบัญชีเลยค่ะ ต้องเริ่มจากตรงไหนค่ะ

บริษัทไม่ได้ยืนงบปี2548

อยากขอคืนภาษี 3%มีวิถีการคำนวนรึเปล่าค่ะ

การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานสาขา

การวางแผนภาษี

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ธุรกิจก่อสร้าง

ภาษีครึ่งปีต้องยื่นเมื่อไหร่ค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

อยากทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

การเปิดร้านขายของในห้างสรรพสินค้า

หากแปลสภากิจการ ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท ใช้วัตถุที่ประสงค์เดิม

ยื่นงบสิ้นปี ต้องยื่นตอนไหนค่ะ

ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์

อยากทราบว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 1000-30,000 บาท/ปี ต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ ตอบด่วนครับ

เป็นหนี้สินและคิดว่า โดนแบล็คลิสแล้ว

หน้าที่ของผู้ทำบัญชี

หน้าที่ของผู้ประกอบการพาณิชยกิจ

เมืองโบราณบ้านคูบัว

ยังสอบผ่านไม่ครบทุกวิชาจะได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชีหรือไม่ ?

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

จ่ายเช็คปลายปีแต่นำไปขึ้นเงินต้นปี ต้องปรับปรุงบัญชีไหม

จ้าง DHL ส่งจดหมาย บันทึกบัญชีอะไร

ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร

แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทำไมดิฉันต้องมาขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีอีก ?…

การยื่นแบบภาษี

สิทธิเงินบำนาญชราภาพ

จดทะเบียนบริษัท ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพ

บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ

ถามเรื่องถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ค่ะ

การคำนวณค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา

วัดพระธาตุช่อแฮ

งบการเงิน

การใช้ vat จากค่าน้ำมันที่เติมเพื่อใช้ในกิจการ

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

การแก้ไขยอดเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มยกมาผิด

การให้ยืมทรัพย์สินพร้อมขายสินค้า

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้จากไหน

บัญชีโรงเรียนกวดวิชา

ทำไมใบขนแสดง Exchange Rate เป็นเงินบาท 1 บาท บางบริษัทแสดงเป็นเงินต่างประเทศ

ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กต้องตรวจยอดยกมาหรือไม่

การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินที่ยืมไป

การหักเงินสนทบ

การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

เปิดทำการผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติได้

ภงด 1 ก กรอกยังไงคะ

ไร่แม่ฟ้าหลวง

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าแรง

ค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายสำหรับชาวต่างชาติใช้เกณฑ์อะไรค่ะ

คำนวณภาษีเงินได้จากรายได้ค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์

B.O.I.

ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

ภาษีนางวัลชิงโชคบอลยูโร

ภงด.50

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บัญชีหุ้นลม และ หนี้ก่อนทำบัญชี บันทึกบัญชีอย่างไร

สมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่

ข้อแตกต่างกฎหมายภาษีอากร-มาตรฐานการบัญชี

การประชุมครั้งเดียวกันของวาระการพิจารณาผลการดำเนินงานกับเลิกบริษัท

ภาษีเงินได้ของกรรมการ เกี่ยวกับกิจการหรือไม่

หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้

บริษัทเป็นธุรกิจบริการ แต่มีรายการคิดค่าขนส่ง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ

เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก

6 ช่องทางเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ภาษีโรงเรือน

ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพบัญชี

การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งได้ในการคิดค่าเสื่อมราคาคิดอย่างไร

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

ซาฟารีเวิลด์

การยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ

เครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ

จะทำลายทรัพย์สินเช่นเครื่องจักร ไม่ใช่สินค้า ต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่

หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546

บัญชีงานระหว่างทำต้นงวด ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ ควรดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไร ?

การยื่นภาษีบุคคล น้ำมัน

มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ไปรับงานพิเศษงานโดนหัก 3% แล้วภงด.90 ต้องแจ้งรายได้เพิ่มด้วยไหม

ประเภทส่วนเกินทุน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ลงเป็นค่ารับรอง

อนุสรณ์สถานยุทธภูมิบ้านห้วยโก๋นเก่า

เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี

เราจะหัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมพิมพ์เช็ค จะหักกี่เปอร์

ใบกำกับภาษีที่อยู่ผู้ขายผิด

ค่าใช้จ่ายของบิลค่าน้ำมันทั่วไป

เช่าซื้อรถยนต์

จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี

ซื้อคอนโด หักภาษีได้หรือไม่ค่ะ

พนักงานทั่วไปต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % จากเงินเดือนหรือไม่

vat จากรถยนต์+เครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถส่วนตัวของกรรมการ

ยื่นขอเครดิตภาษี

คุณยื่นภาษีกลางปีแล้วหรือยัง(ภงด.51)

ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

เตรียมกู้เงินปีหน้า5แสนล้านพันธบัตรลอยตัวตามเงินเฟ้อ

ลูกค้าไม่ยอมหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายค่ะ ใครผิดค่ะ

ถูกยืมชื่อไปจดทะเบียนบริษัท

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

สอบถามค่ะ กรณีขายกิจการให้ผู้อื่น

การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย

ถือเป็นสวัสดิการของพนักงานหรือไม่

ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สาเหตุใดที่ทำให้การร่วมค้าล้มเหลว

เงินได้ 40(4)

การนับรวมงบ 300 งบ ของผู้สอบบัญชี

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕

สิทธิของประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีไม่ทันกำหนด ควรทำอย่างไร

ค่าเช่าสำนักงาน

ชักดาบภาษีมา 2 ปี อยากรู้ว่าหมดอายุความเมือ่ไร

สินค้าคงเหลือ

อยากทำบัญชี หจก.เอง

วัดเจดีย์เจ็ดยอด

ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน

หลับฝันดีทุกๆคน zzZZ

เปลี่ยนถังน้ำมันเป็นถังแก็ส

จ่ายเช็คล่วงหน้าให้แก่บริษัทรับจ้างหรือบริการต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวันใด

การลงบัญชีค่าอาหารกลางวัน

บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่

ค่าลดหย่อนบุตร กรณีสามีภรรยามีเงินได้ทั้งคู่

สำนักงานมาตรฐานการสอบบัญชี

ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ

ถือว่าเป็นกิจการรายได้ค่าโฆษณาใช่หรือไม่(ตามข้อมูล)

ขายอาคารที่ดินที่บริษัทมีชื่ออยู่ แต่เก่ามากไม่เคยอยู่ในงบการเงิน

วิธีคิคค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยังผ่อนชำระต้องคิดอย่างไรค่ะ

ใบกำกับภาษีที่ยกเลิกหายต้องทำอย่างไรค่ะ

วิธีการนับวันสุดท้ายของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ

ภาษีขนส่ง

อุปกรณ์สนง.ที่ตัดค่าเสื่อมเหลือ 1 บาท แต่ปัจจุบันส/ท เหล่านี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว

การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ

การตรวจสอบบัญชี ใช้คนเดียวกันหลายปีได้ไหมค่ะ

เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

กำหนดโทษของภาษีป้าย

การนำโปรแกรมบัญชีมาใช้ในกิจการ

ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี

ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง

การแก้ไขแบบ ภพ.30

การหักภาษีเงินรางวัลพนักงาน

บริษัทเช่าอาคารเป็นสำนักงาน จะต้องดำเนินการอย่างไร

มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท

เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ต้องมีทุนจดทะเบียนเท่าไรค่ะ

สินทรัพย์มูลค่าเริ่มแรก

การตัดจ่ายค่าเช่าอาคาร

หัก ณ ที่จ่าย ออกโดยกระทำการแทนได้หรือไม่

การเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุน

การยื่นคำขอจดทะเบียน

ขั้นตอนปฏิบัติการทำลายสินค้าเสื่อมชำรุด

ออกใบกำกับให้ลูกค้าผิดตรงภาษีvat 7% ผิดเป็น3%แล้วยื่นภพ.30ไปแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

สัญญาเช่าซื้อรถผ่อน บันทึกบัญชีอย่างไร

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง

บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ลูกค้าต้องการใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท ควรทำอย่างไรคะ

รายได้ – ค่าใช้จ่ายของหจก. ให้เช่ารถยนต์

ยกเว้นเนื่องจากมีลักษณะเป็นรายจ่ายหรือค่าทดแทนหรือสวัสดิการ

รบกวนช่วยสรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรให้ด้วยค่ะ

เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมค่ะ

เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใน บอจ.5

การยื่นแบบ บอจ.5

การวางแผนภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นบริษัทอื่นมาถือหุ้นได้ไหม

ค่ารักษาพยาบาลรวมเป็น เงินได้พึงประเมินที่นำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

ส่งเสริมการขาย

การเสียภาษีบ้านจัดสรร?

หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม

ในการตรวจสอบงบดุลทางด้านสินทรัพย์จะต่างกับด้านหนี้สินอย่างไรหรือไม่

การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่

อนุสาวรีย์ทหารอาสา

ขอคืน Vat

กรรมการจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยให้บริษัท แล้วบริษัทต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่

การสร้างอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างมาขอ คืนได้หรือไม

การขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ

การคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

งานวิจัย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

ภาษีย้อนหลัง

อยากทราบว่า ใบสำคัญรับใช้ในกรณีไหนค่ะ

ภาษีโรงเรือน

สถานที่รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน

ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงิน

รายได้ดอกเบี้ยค่าหุ้น ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

การเสียภาษีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ

การยื่นภาษีในการโอนกิจการให้บุคคลอื่น

บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ บริษัทจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ขอคืน vat ได้ไหม

วางแผนภาษีต้องทำอย่างไร

เขาสะแกกรัง

สั่งพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย ได้หรือไม่

บทบาทนักบัญชี (ช่วยตอบด้วยค่ะ)

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี

การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

หักค่าเสื่อมและค่าสึกหรอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ไม่ได้ยกยอดเครดิตภาษีที่ชำระเกิน

การวางแผนภาษีอากรของกิจการทำหนังสือ

(Visited 19,406 times, 15 visits today)
Scroll to Top