ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

              สิ่งที่ผู้หญิงควรรู้เกี่ยวกับยาคุมกำเนิด ผู้หญิงสมัยนี้ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา หนึ่งสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราๆจะมองข้ามไม่ได้นั่นคือการวางแผนคุมกำเนิดสำหรับคนไหนที่เลือกใช้วิธีกินยาคุมกำเนิดจะต้องรู้ข้อมูลและวิธีการกินที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลกันค่ะ การวิจัยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี จำนวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 92.7 จะรู้จักวิธีคุมกำเนิดโดยใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ส่วนที่เลือกใช้การกินยาคุมกำเนิด ร้อยละ 68.8 เห็นว่าสะดวก ร้อยละ 65.6 บอกว่าหาซื้อได้ง่าย แต่มีเพียงร้อยละ 53.6 เท่านั้นที่ใช้ยาถูกวิธี ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือ การเริ่มต้นกินยาอย่างไม่ถูกวิธี และไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา จากการวิจัยพบว่ามีจำนวนมากถึงร้อยละ 8.9 ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์ขณะใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนื่องจากการลืมกินยา การเริ่มต้นกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้องนั้น
1. ให้เริ่มกินวันแรกที่ประจำเดือนมา หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 5 ของประจำเดือน
2. เริ่มกินยาแผงแรก ให้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยในช่วง 2 สัปดาห์แรก
3. หากลืมกินยา หากลืม 1 เม็ด ให้กินยานั้นทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดถัดไปตามปกติ ถ้าลืมมากกว่า 1 เม็ด ให้อ่านคำอธิบายในเอกสารกำกับยาอย่างละเอียด เพื่อให้คงผลในการคุมกำเนิดและต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วัน หากทำตามขั้นตอนที่แนะนำไป รับรองว่าคุณจะกินยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ พบกันใหม่ในบทความหน้า สวัสดีค่ะ

ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา
ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา

(Visited 5 times, 1 visits today)
Scroll to Top