หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

                    ในตอนนี้ทางด้านสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างความสมดุล เกี่ยวกับการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกันตนหรือลูกจ้างทุกราย โดยล่าสุดสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ มักจะมีการจัดโครงการดี ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถให้บริการงานประกันสังคม แก่สถานประกอบได้อย่างเต็มที่ โดยแผนการทั้งหมดที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้จัดขึ้น ถือได้ว่าเป็นแผนการที่ถูกคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการในสถานประกอบการขนาดใหญ่โดยตรง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาติดต่อแต่อย่างใด และในตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคม ก็ยังคงเดินหน้าที่จะดำเนินการ และให้บริการในรูปแบบนี้ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจะมีรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ไปยังสถานที่ประกอบการต่าง ๆ หน่วยบริการเคลื่อนที่ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ มักจะมีเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่อง เกี่ยวกับงานบริการทางด้านประกันสังคม รวมทั้งพวกเขายังคงมีความรู้ทางด้าน IT ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำ ตลอดจนกระทั่งสอนวิธีการใช้บริการระบบ e-Service ต่าง ๆ ให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกันตนได้ทุกเมื่อ ประกันสังคมมีบริการระบบ e-Service ในตอนนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เผยแพร่การให้บริการในรูปแบบระบบ e-Service ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริการดี ๆ ที่ทางด้านนายจ้าง สถานประกอบการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ประกันตนทุกราย จำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้บริการในรูปแบบนี้ เพราะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และนายจ้างโดยตรงเป็นอย่างมาก หน่วยบริการเคลื่อนที่ เจาะจงให้บริการทั่วประเทศ สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ จากสำนักงานประกันสังคม ได้มีการวางแผนที่จะให้บริการเกี่ยวกับงานประกันแบบเชิงรุก สู่สถานประกอบการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมากกว่า 1000 คนขึ้นไป หรือลงมาถึง 200 คนขึ้นไป ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในสถานประกอบการ ที่มีมากกว่าจำนวน 300000 แห่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หน่วยบริการเคลื่อนที่ ช่วยลดเวลาและภาระค่าใช้จ่าย จุดประสงค์อย่างหนึ่งของหน่วยบริการเคลื่อนที่ จากสำนักงานประกันสังคมนั้น เพื่อเป็นการลดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่าย ของสถานประกอบการ นายจ้าง และผู้ประกันตนทุกราย ในการเดินทางมาติดต่อ ที่สำนักงานประกันสังคม อีกทั้งยังเป็นการลดสภาวการณ์ที่แออัด ของการเดินทางมาเพื่อติดต่อทำประกันสังคม ของผู้ใช้บริการที่สำนักงานอีกด้วย

หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top