ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัย

Click to rate this post!
[Total: 144 Average: 5]

 ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัย

ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันภัยถือเป็นธุรกิจให้บริการชนิดหนึ่งซึ่งมีทั้งประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย การจ่ายค่านายหน้าให้แก่ตัวแทนขายประกันภัยมาก และวิธีการจ่ายค่านายหน้า จะมีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หักที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าตอบแทนจากการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต้องนำมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการของตัวแทนหรือนายหน้าหรือตัวแทนแก่บริษัทประกันชีวิตหรือบุคคลใดๆ

 

ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัย
ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัย
(Visited 232 times, 1 visits today)
Scroll to Top