5 กฎทองแห่งสัมพันธภาพ

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

                     ในการที่จะรักษาสัมพันธภาพกับคนส่วนใหญ่แล้ว หรือกับคนรัก เรามักจะให้คนอื่นทำกับเราแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เราชอบเราต้องการ ถ้าเขาไม่ได้ดั่งใจ เรามักจะตำหนิ หรือโทษว่าเพื่อนหรือคนๆนั้นทำผิดต่อเรา หรือเป็นคนไม่จริงใจ  คนที่มองแบบนี้มักจะไม่รู้ว่า ตนเองต่างหากที่เป็นปัญหา จะต้องปรับปรุงต่อการสร้าง มี และรักษาสัมพันธภาพ ดูไม่ยากหรอก สมัยนี้เขาวัดกันได้ง่ายๆ เขาให้ดูที่ไลค์(Like) ที่ได้รับโพสต์(Post) ข้อความหรือเรื่องราวใดๆใกล้ๆตัว (เอาแบบเฉียดๆเลย) แล้วตรวจนับดูว่าได้กี่ไลค์(Like)คุณภาพ ถ้าไม่เป็นไปตามคิด ก็ควรจะคิดได้แล้วว่า ตนเองนั่นแหละคือต้นเหตุ

                  จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้นั้น ไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพกับเพื่อน หรือกับแฟนก็แล้วแต่ ก็จำเป็นต้องอาศัยหลักการเดียวกัน แต่กับว่าแฟน อาจจะมีมาตรวัดที่ถี่ขึ้นหรือละเอียดมากขึ้นกว่ากับเพื่อน โดยมีหลักสำคัญกฎทอง  5  ข้อ คือ
1.ชอบใจ คนเราที่จะมามีสัมพันธภาพต่อกัน ต้องมีการชอบพอกันก่อนในด้านต่างๆ หรือแม้แต่คนที่จะรักกัน ก็ต้องมีความชอบพอเป็นทุน การชอบกันและกันจะทำให้คนเราปฏิบัติต่อกันพิเศษกว่าคนอื่น แต่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรมชาติ และจริงใจ
2.เข้าใจ คือการปรับความคิดและค่านิยมของตนองเกิดความเป็นกลาง ในใจ  โดยพยายามทำความเข้าใจว่า ทำไม หรือเพราะอะไรเพื่อน หรือคนรัก จึงทำเช่นนั้น ทำไมไม่ทำอย่างนั้น มันคือการปรับจิตใจตนเอง เพื่อที่จะ “ เผื่อใจ ” ให้ยอมรับอีกฝ่าย
3.ไว้ใจ ความไว้วางใจมักจะเกิดตามมาจากกระบวนการการทำความเข้าใจที่ได้ผ่านการกรองอย่างมีตรรกกะและมีเหตุผลเพียงพอแล้ว  คนเราจะไว้ใจอีกฝ่ายได้ เมื่อเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเพียงพอแล้ว 4.เชื่อใจ สิ่งที่เกิดจากความไว้วางใจและความเข้าใจที่ถ่องแท้ จะนำมาซึ่งการมีความเชื่อมั่น ที่เราได้ผ่านการวัดและประเมินมาตามลำดับ อย่างไม่โน้มเอียงเข้าข้าง หรือการแกล้งมองข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อย่างลำเอียง ความเชื่อใจที่เกิดขึ้น บนความเสมอต้นเสมอปลายที่ทดสอบแล้วทำให้เรามอบสิ่งหนึ่งแก่เขา คือ
5.ให้เกียรติ คนที่เราชอบ ไว้วางใจ เชื่อมั่นเสมอในตัวเขา ในการตัดสินใจและในการกระทำของเขาอย่างมีเหตุผล เราย่อมสมควรให้เกียรติแก่เขาในความสม่ำเสมอและมั่นคงอันเป็นนิสัยแท้จริงมิได้ปรุงแต่งแกล้งดัดแล้วนั้น เขาสมควรได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นๆทุกคน            

                  จะเห็นได้ว่า คำว่ากฎทองเพื่อการสร้างสัมพันธภาพกับคนรักหรือเพื่อน หรือคนรู้จัก ไม่ใช่การกระทำของคนใดคนหนึ่งฝ่ายเดียว ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำไปพร้อมๆกันด้วย  ดังนั้น จึงเป็นกฎทองของคนสองคนที่อยู่ตรงข้ามกันนั้นจะต้องร่วมกันเล่น และร่วมประเมินกันเอง  ว่ากันว่า หากเป็นคู่คนรักกัน หากกฎทองข้อใดข้อหนึ่งถูกทำลายลง รับรองได้ว่าชีวิตรักมักจะไม่ราบรื่นอย่างไม่ต้องสงสัย

5 กฎทองแห่งสัมพันธภาพ
5 กฎทองแห่งสัมพันธภาพ

(Visited 30 times, 1 visits today)
Scroll to Top