5 เทคนิคของการเป็นผู้นำคน

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

                         การที่จะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวของคนที่เป็นผู้นำ อยู่ที่การบริหาร คน เพราะคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเป็นผู้ที่จะชี้เป็นชี้ตายผู้นำและองค์กร เนื่องจาก หากผู้นำมาสามารถบริหารให้คนสามารถทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพแล้วย่อมเกิดผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม และผลที่เกิดกับองค์กรก็คือผลที่ย้อนกลับมาสู่คนในองค์กรนั้นเองด้วย เช่น คนในองค์กรได้รวมตัวกันปฏิวัติเงียบต้อต้านผู้นำคนใหม่ที่เข้ามา ต่างคนต่างหมกเม็ดและหลบเลี่ยงงานไปวันๆ ทำไปแบบขอไปทีอย่างพยายามที่จะลองดี โดยมีจุดหมายคือแกล้งให้ผู้นำคนใหม่โดนปลดออก             ผลที่ตามมาก็คือกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนสินค้าผลิตไม่ทันและไม่พอตามออร์เด้อเป้าหมายที่ลูกค้าสั่ง เป็นผลให้บริษัทโดนปรับและสูญเสียการแข่งขัน และเป็นผลให้ปีนั้นทั้งปี ขาดทุน  พนักงานถูกลดเงินเดือนและไม่มีโบนัสให้และผู้นำคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะการสอบสวนพบว่า ผู้นำไม่สามารถบริหารคนให้มีประสิทธิภาพได้ และพนักงานก็ไร้ประสิทธิภาพต้องได้รับการพัฒนาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอีกด้วย  นั่นคือความหมายของคำว่า ผู้นำ หรือผู้บริหาร และการบริหาร  ดังนั้นการเป็นผู้นำจะต้องมีเทคนิคการบริหารคน  ดังนี้

1.ต้องหนักแน่น เป็นคนที่มีความรู้ มีความอดกลั้น ต้องทนรับฟังมากกว่าการต่อล้อต่อเถียง แสดงให้ดูมากกว่าดีแต่พูดไปวันๆ
2.ต้องเปิดกว้าง ผู้นำต้องเปิดใจและมุมมองของตนให้กว้างรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนอื่นที่จะแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เข้าถึงได้ง่ายประเภท พบง่ายใช้คล่อง เพาะบางครั้งอาจจะมีสิ่งดีๆจากคนอื่นมาให้คุณ
3.ต้องใส่ใจ ผู้นำต้องใส่ใจในตัวตนและความเป็นอยู่ของคนในองค์กรอย่างดี จริงใจ และแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นมีความสุขในการทำงานให้กับองค์กร และมีความภาคภูมิใจในองค์กร
4.ต้องสร้างคน อย่าเป็นแต่นักผลิตสินค้าเท่านั้น แต่จงเป็นและต้องแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมคนในองค์กรให้ก้าวสู่โอกาสประสบความสำเร็จ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรได้เกิดความมุ่งมั่นที่จะประสบผลสำเร็จและนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
5.ต้องเป็นนักจิตวิทยาที่ใช้หลักจิตวิทยาโน้มน้าวและรวมเอาจิตใจคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์กรของคุณให้เป็นปึกแผ่น แน่นอนบริษัทของคุณย่อมมีสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ทั่วโลก

            การเป็นผู้นำในยุคสมัยใหม่ คุณต้องเป็นทั้งผู้บริหารและเป็นทั้งผู้นำที่จะเป็นจะต้องมีความรู้และความเฉลียวฉลาดมีหลักจิตวิทยาในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและรวมเอาพลังของคนในองค์กรมารมัดรวมเป็นหนึ่งให้ได้เพื่อที่จะร่วมกันต่อสู้กับการแข่งขันในเวทีสากลต่อไป

5 เทคนิคของการเป็นผู้นำคน
5 เทคนิคของการเป็นผู้นำคน

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top