5 ข้อคิดรักษาโรค “อ้างโชคชะตา”

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

                     ความเจริญก้าวหน้าของคนในหน้าที่การงานนั้น มีหลายคนที่พยายามมองให้เป็นเรื่องของโชคดวงและวาสนา บางทีเท้าความไปถึงบริบททีมานับรวมแม้กระทั่งเทือกเถาเหล่ากอ ซึ่งความจริง ล้านเป็นการหาข้ออ้างแก่ตนเพื่อเป็นเกราะเอาไว้ป้องกันความรู้สึกของตนเองที่อาจจะผิดหวังจากการเลื่อนตำแหน่ง หรือจากการไม่ได้รับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ยิ่งเป็นการแสดงออกเพื่อตอกย้ำว่า  ที่เราคิดนั้นถูกแล้ว ซึ่งความจริงแล้วผิดหวังและแสนขมขื่นยิ่งนัก

                    หลายๆคนไม่ยอมรับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นความเป็นจริงที่นับและวัดได้แต่ชอบจะมองในมุมของตนเองเช่น ในการเลื่อนตำแหน่งเขาต้องการคนที่จบด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรบริหารอย่างน้อย 1 อย่าง แต่ตนเองมีผลการอบรมมาไม่ตรงก็หาว่าตัวเองแพ้ดวง แพ้โชคชะตา และอ้างหาว่านายไม่ชอบเอาอีก การจะก้าวหน้าต้องผ่านการวางแผน ผ่านการทำการบ้านทุกแง่มุมมาก่อน จงจำไว้ว่า

1.การวางแผนมาก่อนเรื่องของโชคชะตา คนเราก่อนจะก้าวเดินในตอนเช้าเราอาจจะไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะก้าวเท้าไหนก่อนหลัง แต่ในการทำงานในหน้าที่ๆต้องมีการเจริญก้าวหน้าหรือเติบโต แม้จะเป็นไปด้วยธรรมชาติ แต่ระบบก็สร้างและกระตุ้นให้คนเราต้องแข่งขัน ดังนั้น การวางแผนย่อมแน่นนอนและมีค่ากว่าการรอคอยโชคชะตา
2.ความจริงของชีวิตมิใช่โชควาสนา การกระทำทีผ่านมาของเราย่อมเป็นความจริงเชิงประจักษ์ยิ่งกว่าคำว่าโชคเคราะห์บันดาล สิ่งที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้ คือข้อพิสูจน์ความจริงของคน มิใช่บิดเบือนด้วยโชคเคราะห์
3.ต้นทุนของคนจริงใช่ลาภวาสนา `คนที่มีต้นทุนในเชิงบวกก็ย่อมได้รับผลในเชิงบวก และคนที่ทำผลร้ายก็ย่อมมีข้อพิสูจน์ในด้านลบไม่สามารถจะกลับสีเป็นขาวดำได้ด้วยวาสนาและบาปเวร
4.ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง คนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคือคนที่พร้อมจะยอมรับในสิ่งใหม่ที่จะนำพาเอาสิ่งท้าทายใหม่ๆมาให้ แสดงว่าเป็นคนมีจิตใจกล้าหาญ มองภาพใหญ่ เคารพผู้อื่น และมีความยุติธรรมในใจ
5.หมั่นทบทวนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแต่งตน สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยทำกัน ก็คือการหมั่นทบทวนตนเองว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาในห้วงเวลาก่อนนี้ เรามีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหน เราทำดีอะไรบ้าง อะไรที่จะต้องปรับปรุงและอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลง คนเราต้องทบทวนเสมอเพราะ การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยและกาลเวลา มันคือ พลวัตร อันเป็นสัจธรรม ดังนั้น ถ้าเราทบทวนตนเองเสมอๆ เราจะรู้ว่าสิ่งไดที่เราจะต้องทำ อะไรต้องหยุดทำ และจะทำอย่างไรต่อ  นั่นคือสิงที่คนฉลาดๆ คนที่เป็นผู้นำคนต้องทำ

            การกล่าวอ้างโชคชะตา คือเกราะกำบังตนเอง หรือข้ออ้างแห่งการพยายามหาความชอบธรรมให้กับความอ่อนแอในตัวเราเราทำให้ขดตัวนอนอุ่นในที่นอนซึ่งเราชอบนั่นเอง

5 ข้อคิดรักษาโรค “อ้างโชคชะตา”
5 ข้อคิดรักษาโรค “อ้างโชคชะตา”

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top