5 กลยุทธ์ระงับความโกรธ

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

                      รัก โลภ โกรธและหลง เป็นพื้นฐานของอารมณ์ของมนุษย์ ที่เรียกกันว่าเหตุแห่งทุกข์ทั้ง 4 เป็นจริตที่มีอยู่ประจำกับผู้คนแต่แตกต่างกันว่า  ใครจะมีมากหรือน้อยอยู่ที่จิตใจ ที่มีสติจะยับยั้งชั่งใจหรือ กล้ำกลืนฝืนทนได้มากเท่าใด? ไม่มีใครจะทำได้เท่าเทียมกัน มีปัจจัยองค์ประกอบอื่นๆเป็นตัวกำหนด มีพื้นฐานการอบรมบ่มเพาะ และการเรียนรู้ฝึกฝนเป็นตัวกำหนดอีกขั้นหนึ่ง เป็นต้น ความโกรธ เป็นจริตแห่งทุกข์หนึ่งที่เรียกว่า  โมหะจริตเป็นจริตที่แสดงออกถึงอารมณ์ความไม่พอใจ หรือขัดใจ ไม่ได้ดังที่คิด หรือที่หวัง ถูกขัดใจในความคิด  ความเชื่อ หรือความต้องการ โดยมีพื้นฐานของความเป็นอัตตา เป็นตัวตนของเราเองว่า เราต้องเหนือ หรือต้องถูกเสมอ พอมีคนแย้งหรือไม่คล้อยตาม ก็กลายเป็นความโกรธ และ ความโกรธนี้ไม่พอใจ  มันก็พอมีทางระงับนะ เราลองมาลองดูกันว่าจะทำยังไงบ้าง ระงับสติอารมณ์ลองหาเหตุผล  ว่าที่เราโกรธเพราะอะไร? มันมีเหตุผลพียงพอไหมที่เราจะโกรธไหม ? มันเป็นไปตามเหตุผลที่คนอื่นเขาโต้แย้งหรือเปล่า?  เป็นต้น แยกแยะความโกรธออกจากความก้าวร้าว นี่คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องยั้งคิด ระหว่างเราโกรธด้วยเหตุผลขัดแย้งหรือเราโกรธเพราะอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นอัตตา หรือปมเขื่องในตัวนิสัยของเราอันเป็น อัตตาของเราเอง หาทางระบายความโกรธ ด้วยการหลับตา หายใจเข้าออกลึกๆ สะกดกลั้นอารมณ์ตั้งสตินับหนึ่งถึงสิบถึงร้อย ไม่ได้หมายถึงการระบายด้วยการทุบทำลายข้าวของ หรือลงมือตามอารมณ์ อันจะกลายเป็นนิสัย หากเราอดกลั้นได้บ่อยๆ โทสะนั้นมันจะค่อยๆทุเลาลงเอง เตรียมตัวรับสิ่งกระตุ้น ในกรณีที่เรารูตัวว่า จะต้องเผชิญสถานการณ์นั้น  ที่อาจจะ หรือ เคยมีตัวกระตุ้นอยู่ในสถานการณ์ข้างหน้า เราต้องเตรียมรับด้วยการเตรียมใจ เตรียมพร้อมหากต้องเผชิญ หาตัวช่วย และทางหนีทีไล่เพื่อระงับยับยั้งเหตุความโมโหโทสะที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการรู้ทัน คิดก่อนพูด จะช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ที่จะเป็นการขาดความยั้งคิด เพราะหากเราพูดโดยไม่ทันได้คิด มันอาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาด เป็นความไร้เหตุผล เพราะการพูดด้วยการขาดการคิดไตร่ตรองนั้น ย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้สูง และก่อให้เป็นปัญหาแห่งการโกรธเคืองและทะเลาะวิวาทได้ ความโกรธ คือจริตที่ร้ายแรงมีอันตรายอีกชนิดหนึ่งในบรรดาจริตทั้ง 4 อันเรียกรวมๆว่า เหตุแห่งทุกข์ ของมนุษย์ แต่ทุกอย่างก็สามารถแก้ไขให้กลับกลายได้ด้วยการฝึกตน เพราะคำพระพยอม กัลยาโณ ท่าว่าไว้ว่า “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า” ถ้าไม่อยากโง่และบ้า ก็อย่าพยายามโกรธ

5 กลยุทธ์ระงับความโกรธ
5 กลยุทธ์ระงับความโกรธ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top