10 เคล็ดลับการสร้าง First Impression

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

                 คุณเคยมีความรู้สึกประทับใจใครสักคนตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้าไหม? ไม่ใช่รักแรกพบของหนุ่มสาวนะ  นั่นเรียกว่า Love at first sight.  แต่คำว่า First  Impression. หมายถึง ความประทับใจแรกพบที่เป็นความลึกซึ้งตรึงใจเป็นความชอบไม่จำกัดเฉพาะในอารมณ์ความรักของหนุ่มสาวหรือความรักแห่งหัวใจ หากแต่เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นในครั้งแรกที่พบใครสักคน มิได้ชอบเพียงแค่หน้าตาสวยๆหล่อๆหรือรอยยิ้มสดใสเท่านั้นแต่ First Impression หมายรวมถึงทั้งหมดของคนที่เราได้พบในครั้งแรกนั้นทีเดียว ไม่ว่ากริยามารยาท ท่าทาง ผมเผ้าหนวดเครา การแต่งเนื้อแต่งตัวแม้กระทั่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกด้วย โดยรวมๆแล้วอาจจะหมายถึงถูกชะตานั่นเองโดยอาจจะมีองค์ประกอบด้านต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้ว นั่นคือความหมายของ First Impression คุณรู้ไหมเราให้คะแนนความชอบความเชื่อมั่นและความนับถือแก่ใครๆในครั้งแรกที่เห็นตั้ง 50 เปอร์เซ็นต์แล้วนะ เพราะคนเราหากชะตาต้องกันตั้งแต่ครั้งแรกพบ หรือได้พูดคุยด้วยแล้วความรู้สึกส่วน First Impression นั้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกกว่าครึ่งก็ได้ อาจจะกลายเป็น Love at first sight. เลยก็ได้ คือเป็นความประทับใจอย่างพิเศษสั่นเอง ดังนั้น การที่จะทำให้ผู้คนมีความรู้สึก First Impression.ต่อเรานั้น มีความสำคัญมาก เพราะเราจะมีต้นทุนทางด้านความเชื่อมั่นแล้วกว่าครึ่ง ฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นคนสำคัญ หรือสร้างความประทับใจเพื่อเอาชนะใจคน ก็มีวิธี คือ แต่งตัวพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเหมาะแก่สถานะ กาลเทสะและฐานานุรูป หรือบริบทอันเหมาะสมนั้นๆ สะอาดสะอ้านดูดี ความสะอาดสะอ้านของเสื้อผ้าหน้าผม ร่างกายและองคาพยพ จะต้องเอี่ยมสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกกาละเทสะ แต่ไม่ได้หมายถึงต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง เหมาะสมดี หมายรวมทั้งการแต่งตัวหรือการวางตัว ต้องเหมาะควรเหมาะกับสถานที่ เวลา และโอกาส รวมถึงการมีจริตกริยาที่งดงาม รู้จักที่ต่ำที่สูงมีสัมมาคาราวะ ภูมิฐานดี ไม่จำเป็นต้องหรูหราแต่ต้องดูดี แต่งตัวมีรสนิยม รู้ความเหมาะควรแก่เวลาสถานที่และโอกาส ต้องไม่นำสมัยจนเกินงามแก่วัยวุฒิและคุณวุฒิแห่งตน พูดจาดี ต้องมีมธุรสวาจาคือ มีวาจาไพเราะนิ่มนวลอ่อนหวานอย่างเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งดัดจริตมีหลักเกณฑ์ไม่ดำน้ำไม่มั่วนิ่ม รู้จักที่ต่ำที่สูง น่ามองดี ต้องรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมและเหมาะควรแก่กาละเทสะ แก่สถานะ และสถานการณ์ ยิ้มแย้มดี ต้องหมั่นยิ้มแย้มและเบิกบานแจ่มใส เจราจาพาทีด้วยกริยาอันเบิกบานและจริงใจ มิได้เสแสร้งแกล้งดัด ให้คนหมั่นไส้รังเกียจ ท่าทีดี ต้องพึงระวังกริยาท่าทีการแสดงออก และรวมถึง ภาษากายที่แสดงออกให้สุภาพและสำรวม แสดงออกอย่างจริงใจ  ไม่เสแสร้งแกล้งทำหรือแสดงกริยาการประจบสอพลอ หรือพินอบพิเทาจนน่ารังเกียจ แต่จะต้องกระทำตัวให้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เป็นคนดีด้วยใจ ต้องเป็นคนดีโดยกมลสันดานมิใช่เป็นคนดีที่แสดงท่าทีสับปลับ ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก ซึ่งหมายถึงเสแสร้งแกล้งดัดเอาออกเอาใจ พินอบพิเทาต่อหน้าเพื่อเป็นการหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากคู่สนทนา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแต่งตัวดีหรือมีหน้าตาดีจะเป็นต่อและเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับบางคน อันอาจจะสร้างความประทับใจแรกพบที่เรียกว่าFirst Impression. ได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ ตัวตนที่แท้จริงของคุณ ว่าจะมีคุณค่าควรแก่การจดจำแค่ไหน ย่อมขึ้นอยู่กับคุณว่า คุณเป็นคนที่น่ารักเฉพาะต่อหน้าด้วยเพียงการสร้างภาพ หรือว่าคุณมีคุณค่าสูงส่งเสมอด้วยจิตใจอันดีงามของคุณ

10 เคล็ดลับการสร้าง First Impression
10 เคล็ดลับการสร้าง First Impression

(Visited 32 times, 1 visits today)
Scroll to Top