สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงของคนวัยทำงาน

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

               ในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถค้นพบได้ว่า สุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงานส่วนใหญ่ ดูเหมือนจะน่าเป็นห่วงอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดสภาวะเสี่ยง ต่อการเป็นโรครุมเร้าของกลุ่มคนวัยทำงาน เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพให้เข้มงวด ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็น และคนวัยทำงานทุกคนต้องกระทำกันอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพของตนเอง ก่อนที่จะสายเกินไป และสำหรับ สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยง ของเหล่าคนวัยทำงาน มีดังนี้ โรคอ้วนหรือมีน้ำหนักที่มากจนเกินไป สุขภาพของคนวัยทำงานส่วนใหญ่ ปัญหาหลัก ๆ ที่ดึงโรคชนิดต่าง ๆ เข้ามาสู่คนวัยทำงาน นั่นก็คือ โรคอ้วน หรือการมีน้ำหนักที่มากจนเกินไป เนื่องจากมีการรับประทานอาหาร ที่มีน้ำตาลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังคงมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนตามมาด้วย การเป็นโรคเรื้อรัง หากคนวัยทำงานส่วนใหญ่ เริ่มต้นด้วยการเป็นโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือแม้กระทั่งโรคหัวใจ ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในระยะเวลาต่อมาได้อย่างแน่นอน การค้นพบว่าเป็นโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์ ใครที่โชคร้าย เพราะค้นพบว่าเป็นโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์ อาจจะส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตในวัยทำงานด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง ที่มักจะมีอัตราความเสี่ยงในเรื่องนี้สูง โรคที่เกิดจาการแอลกอฮอล์และบุหรี่ หากคนวัยทำงาน ยังคงมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอัตราเสี่ยง ต่อการเป็นโรครุมเร้าชนิดต่าง ๆ อันเนื่องมาจากเหล่าคนวัยทำงาน มักจะมีการดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้กระทั่งสูบบุหรี่อย่างเป็นประจำ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคอันร้ายร้ายชนิดต่าง ๆ จนส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณไปในที่สุด โรคเครียด เหล่าคนวัยทำงาน มักจะต้องพบเจอกับโรคเครียดอย่างเป็นประจำ ที่ส่งผลเสียได้หลากหลายกรณี และหนักสุดไปถึงสภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยการคิดสั้น ความเสี่ยงจากการทำงาน การทำงานในบางรูปแบบ อาจจะทำให้คุณต้องพบเจอกับสภาวะเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับเครื่องจักร หรือแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานโดยตรง การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยก็ได้ แต่ถ้าหากโชคดี คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และสามารถกลับมาทำงานได้ในภายหลัง

สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงของคนวัยทำงาน
สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงของคนวัยทำงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top