ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป

Click to rate this post!
[Total: 235 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการผลิต                
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภทด้วยกัน คือ วัตถุดิบใช้ไปในการผลิตค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในกการผลิตในการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย ดังนี้

– เงินเดือนและค่าแรงงานการผลิต
– ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
– ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อ
– ค่ากำลังไฟฟ้า ค้าน้ำประปาในการผลิต
– ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
– ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ
– ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
(Visited 1,135 times, 1 visits today)
Scroll to Top