ผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบ

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

                      สำหรับโรคปลายประสาทอักเสบ ถือได้ว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบได้ด้วยกัน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งในส่วนของระบบประสาทส่วนปลายนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกันกับทั้งสอง 2 นั่นก็คือ ในส่วนของการเคลื่อนไหว และในส่วนของการรับรู้ความรู้สึก โดยเฉพาะปลายประสาทอักเสบส่วนใหญ่ ถือได้ว่าเป็นโรคฮอตฮิตในผู้สูงอายุ แต่สำหรับกลุ่มคนอายุน้อย ก็สามารถค้นพบโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ จะมีสภาวะมีจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวด บวม แดง ส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาในรูปแบบอาการอักเสบ ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้ป่วยกลุ่มแรก สำหรับผู้ป่วยกลุ่มแรก จะมีอาการอักเสบที่ระบบประสาทส่วนปลาย และอาจจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย  ส่วนกลุ่มคนที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงที่บริเวณกล้ามเนื้อสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณแขนหรือขา อาจจะมีอาการอ่อนแรงเกิดขึ้น จนกระทั่งทำให้ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 ถือได้ว่าเป็นผู้ป่วยที่ขาดวิตามิน หรือแม้กระทั่งสารอาหารบางชนิด ซึ่งสามารถค้นพบผู้ป่วยในลักษณะนี้ได้น้อยราย เนื่องจากในปัจจุบัน มนุษย์เราสามารถบริโภคอาหารที่ดีได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ถือได้ว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากพิษต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น พิษจากสารตะกั่ว พิษจากโลหะหนัก หรือแม้กระทั่งพิษชนิดอื่น ๆ ที่มีส่วนทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเสีย และมักจะเป็นที่ปลายมือและปลายเท้าเสียส่วนใหญ่ และยังคงมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากระบบประสาทส่วนปลาย แต่ดันเกิดความผิดปกติที่ประสาทส่วนกลางด้วย และสำหรับประสาทส่วนกลางที่ว่า ก็คือ ไขสันหลัง นั่นเอง สำหรับผู้ป่วยระบบประสาทอักเสบทั้ง 3 กลุ่มนี้ ถูกจัดได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่จะต้องรีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใครที่รู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกาย โดยเฉพาะในรูปแบบอาการอักเสบตามมือและเท้า ซึ่งนำมาสู่อาการปวด บวมแดง ควรรีบเข้าปรึกษาแพทย์และรับการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยได้อย่างสูงสุดต่อตัวคุณ

ผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบ
ผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top