ประเภทของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในกลุ่มผู้ใหญ่

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

                สำหรับโรคสมาธิสั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกับเด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังคงมีโรคสมาธิสั้น ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว หรือแม้กระทั่งวัยผู้ใหญ่ ซึ่งโรคนี้ถือได้ว่าเป็นโรคภัยอีกชนิดหนึ่ง ถ้าหากใครได้เป็นขึ้นมาละก็ ย่อมส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตเป็นแน่แท้ เมื่อเป็นแล้วก็ใช่ว่าจะรักษาหายได้อย่างง่าย ๆ โดยปกติแล้วจะมีอาการที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า โรคสมาธิสั้นมักจะมีการติดตัวมาในเยาว์วัย และอาการนี้ก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จนกระทั่งทำให้โรคนี้ติดตัวมาในวัยผู้ใหญ่ ประเภทของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในกลุ่มผู้ใหญ่

ประเภทที่ 1 ผู้ป่วยที่มีอาการมาตั้งแต่เด็ก สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมาตั้งแต่เด็ก ถ้าหากได้รับการดูแลและทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี เมื่อโตขึ้นจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ อาการของโรคสมาธิสั้น จะค่อย ๆ หายไปจนกระทั่งอยู่ในสภาวะปกติ ทำให้สมารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข แต่ถ้าหากใครมีอาการของโรคสมาธิสั้นหลงเหลืออยู่ หากสามารถควบคุมตนเองได้ ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี
ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา มาตั้งแต่เด็ก เด็ก ๆ ที่เป็นโรคสมาธิสั้นบางคน อาจจะไม่ได้รับการดูแลรักษามาตั้งแต่ต้น ส่งผลทำให้เกิดผลเสีย เมื่อเด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ช้าลง จนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นสำคัญ จนไม่สามารถประคับประคองอาการผิดปกติเหล่านี้ได้ ถึงแม้จะอยู่ในสังคมเป็นปกติได้บ้าง แต่ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ย่อมส่งผลทำให้ดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควร
ประเภทที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น หากเป็นในช่วงวัยเด็กจะดูแลปกติ ฉลาดหลักแหลม ทำให้ไม่มีใครเกิดความสงสัย เพราะค่อนข้างที่จะไม่มีอาการผิดปกติอะไร และในที่สุดก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ย่อมส่งผลทำให้เกิดปัญหาชีวิต และมีปัญหาในการเข้าสังคม จนกระทั่งไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน โรคสมาธิสั้น ถือได้ว่าไม่ใช่โรคปกติทั่วไป และนับได้ว่าเป็นโรคที่น่าหวาดกลัวอีกโรคหนึ่ง เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ย่อมเป็นอาการที่บ่งชี้ได้ยาก หากไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ต้น และปล่อยให้โรคนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมากในภายหลัง หรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตของผู้ป่วยเลยก็ว่าได้

ประเภทของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในกลุ่มผู้ใหญ่
ประเภทของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในกลุ่มผู้ใหญ่

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top