พฤติกรรมโดยรวมของคนเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

                 หลากหลายพฤติกรรม ที่สามารถบ่งบอกได้ว่า คุณกำลังเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ซึ่งบางพฤติกรรม อาจจะดูเป็นพฤติกรรมโดยทั่วไป ที่เราทุกคนสามารถเป็นได้ ไม่ว่าจะมีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวในบางครั้ง อาการโมโหง่าย หายเร็ว อาการวอกแวกเพราะหวาดกลัว เป็นต้น แต่อาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคนปกติ ย่อมเป็นอาการที่สามารถควบคุมอารมณ์ และยับยั้งได้ในที่สุด แต่สำหรับกลุ่มคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นส่วนใหญ่ มักจะมีอาการหลากหลายอาการ ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ และยับยั้งสติได้เลย ซึ่งอาการที่บ่งบอกอย่างแน่ชัด ว่าคุณกำลังเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ มีดังต่อไปนี้ ชอบทำอะไรหลายอย่าง แต่ไม่สำเร็จสักอย่าง ปฏิกิริยาของคนที่ชอบทำอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าไม่ผิด แต่ปกติแล้วไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม เราจำเป็นจะต้องทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง แต่สำหรับกลุ่มคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นส่วนใหญ่ มักจะชื่นชอบไปกับการทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ทำพร้อมกัน และสุดท้ายก็ไม่สำเร็จสักอย่างเลย มีอาการอยู่ไม่เป็นสุข สำหรับอาการอยู่ไม่เป็นสุขที่ว่านี้ ก็คือ มีอารมณ์ค่อนข้างวอกแวก ไม่หยุดอยู่กับที่ นั่งอยู่นิ่ง ๆ นาน ๆ ไม่ได้ มีค่อยมีสมาธิอย่างชัดเจน ชอบเขย่าขา ลุกขึ้นเดิน หรือแม้กระทั่งคุยโทรศัพท์ ซึ่งจะต้องค้นหากิจกรรมเพื่อคั่นในระยะเวลาสั้น ๆ หลายต่อหลายอย่าง ไม่ใส่ใจจิตใจของผู้อื่นในทุก ๆ เรื่อง การไม่ใส่ใจ ไม่ได้เป็นที่นิสัยของคนเราเพียงอย่างเดียว แต่การไม่ใส่ใจผู้อื่นเลยแม้แต่เรื่องเดียว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาการที่ชัดเจน ของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ อีกทั้งยังคงมีลักษณะเคร่งเครียดกับเรื่องของตนเองเพียงเท่านั้น แต่เรื่องของคนรอบตัวเป็นเรื่องแค่ปลายเล็บ มีพฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมก้าวร้าว ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่ปกติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น พฤติกรรมก้าวร้าว ส่งผลทำให้มักจะมีปัญหากับคนรอบข้าง ไม่เว้นแม้แต่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ได้ว่า คนกลุ่มนี้มักจะเป็นโรคสมาธิสั้นนั่นเอง พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ เราจะสามารถสังเกตได้ว่า บางพฤติกรรมกลับทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับทุกคนในสังคมได้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างมาก ในกรณีที่ไม่ได้มีการเข้ารับการรักษาแต่อย่างใด ผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น ย่อมใช้ชีวิตอยู่ได้ยากอย่างมากเลยทีเดียว

พฤติกรรมโดยรวมของคนเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่
พฤติกรรมโดยรวมของคนเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่

(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top