ธนาคารสินเชื่อ

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]
 
 
 ธนาคารสินเชื่อ

คุณรู้ไหมว่า…ธนาคารคิดอย่างไรกับลูกค้าที่ต้องการให้สินเชื่อ
ต้องควบคุมและกำหนดวงเงิน เพราะว่า ….. เป็นการบริหารและควบคุมด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของลูกค้า
เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าจะสามารถชำระหนี้คืนได้เป็นการคัดเลือกธุรกิจที่ธนาคารเห็นว่าน่าสนใจและมีแนวโน้มที่ดี
จะให้สินเชื่อดีหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก …. ความสำคัญของลูกค้า เช่น เป็นรายเล็ก หรือรายใหญ่ และมีประวัติอย่างไร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นมืออาชีพหรือไม่ หรือมีผลงานที่น่าสนใจหรือไม่ สถานภาพของธุรกิจ เช่น มีฐานะมั่นคง มีสินค้าหลากหลาย เป็นผู้นำตลาด ปัจจุบันธนาคาร มีสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจนั้นๆ มากน้อยเพียงใด จะให้สินเชื่อซักเท่าไหร่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหลักเกณฑ์การกำหนดที่คล้ายๆ กัน เช่น ปริมาณธุรกิจของลูกค้า ได้แก่ ยอดขาย เงื่อนไขการให้หรือได้รับ Credit
รายได้ของลุกค้า ทุนของลูกค้า หลักประกันของลูกค้า
 

ธนาคารสินเชื่อ
ธนาคารสินเชื่อ
(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top