การควบคุมอารมณ์ตัวเอง มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

                การควบคุมอารมณ์ของเราเวลาอยู่ในสถานการณ์ต่างๆได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ แต่เราสามารถทำการรับรู้ได้ถึงสภาวะทางอารมณ์ที่เราเห็นอยู่ได้ เช่นอารมณ์จากพฤติกรรม อารมณ์จากสีหน้า อารมณ์จากท่าทาง แต่อย่างไรก็ตาม บางทีมันอาจจะแสดงออกมาไม่ตรงกับความรู้สึก ทั้งนี้เองอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดได้ เมื่อเราแสดงอารมณ์ออกมาไม่ตรงตามความรู้สึกของตัวเอง หรือบางทีคนอื่นอาจจะคิดไปอีกอย่าง อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ หรือว่าอารมณ์ดีใจ ไปจนถึงอารมณ์รู้สึกเฉยๆ แต่อารมณ์ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อหลายๆคน อย่างอารมณ์โกรธ หรือว่าอารมณ์โมโห ก็มักจะทำให้หลายๆคนล้มเหลวต่อความสำเร็จในชีวิต ฉะนั้นเราต้องทำการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เวลาโมโหหรือว่าโกรธ เพราะว่ามันจำทำให้คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูง และเป็นคนที่ ควบคุมตัวเองได้ เมื่อเราควบคุมตัวเองได้ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล แต่สถานการณ์ต่างๆ ก็ทำให้แต่ละคนรู้สึกต่างกัน มีอารมณ์ต่างกัน บางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ บางคนควบคุมตัวเองได้ ฉะนั้นเราต้องพยายามใจเย็น พยายามคิดในแง่บวก พยายามตั้งสติให้ดี เมื่อเกิดปัญหาต่างๆที่ทำให้เราต้องมีอารมณ์ที่ไม่ดี ก็ต้องพยายามผ่อนคลาย เพื่อให้จิตใจของเราได้รับการพัฒนา และเป็นการเพิ่มทักษะให้ตัวเราเอง เมื่อเราแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ มันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีการพัฒนาด้านอารมณ์ และแน่นอนว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็มักจะประสบความสำเร็จในชีวิต ยิ่งเราโตขึ้น เรายิ่งเรียนรู้อะไรได้มากขึ้น เด็กๆ บางคนอาจจะยังควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ แต่เมื่อเราโตขึ้นเราต้องพัฒนาตัวของเราเอง ให้ควบคุมอารมณ์ให้ได้มากที่สุด มีขอบเขตเป็นของตัวเอง และพยายามมองด้านบวกเข้าไว้ เพราะว่าหากเรามีอคติ หรือว่ามีความคิดที่ติดลบกับสิ่งต่างๆ เราก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้และแน่นอนว่า เมื่อตัวเราเองไม่มีการพัฒนา ความสำเร็จในชีวิตก็คงจะไม่มีแน่นอน

การควบคุมอารมณ์ตัวเอง มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต
การควบคุมอารมณ์ตัวเอง มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต

(Visited 5 times, 1 visits today)
Scroll to Top