วัยรุ่นและสุขภาพทางเพศ

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

                   หากพูดถึงเรื่องสุขภาพทางเพศกับวัยรุ่นนั้นต้องบอกว่าในปัจจุบัน วัยรุ่นทุกคนมีการพัฒนาในเรื่องของผลกระทบต่อเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เป็นอย่างมาก และทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศมากมาย แต่ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นนั้นก็มีหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดู, การคบเพื่อน, สื่อต่างๆ ฯลฯ จึงทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของวัยรุ่นเป็นประจำ ทั้งนี้เองในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้หลายๆคนเข้าถึงเร็วขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีในทางผิดๆ เช่นการส่งรูปโป๊ การส่งคลิปโป๊ เป็นต้น ฉะนั้นการที่ต้องเช็คปัญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น ก็ต้องแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี คือวัยรุ่นตอนต้น จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกาย ทำให้เกิดความอยากรู้ในสิ่งต่างๆ วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี เรียกว่าจะเริ่มมีความเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์บ้างแล้วแต่ว่าก็ยังส่งมีปัญหาสุขภาพทางเพศทำให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์อยู่บ่อยๆ วัยรุ่นอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในวัยนี้สังคมจะเริ่มเยอะ การล่วงละเมิดทางเพศก็เริ่มเยอะขึ้นและมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพทางเพศมากกว่าเดิมฉะนั้น วัยรุ่นแต่ละวัยควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางเพศไปในตัว เริ่มจากการที่ต้องพอใจในเรื่องของคุณค่าในตัวเอง เป็นวัยรุ่นอาจจะมีเรื่องของความต้องการสูงแต่ว่าเราต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี ต้องมีทักษะต่างๆ และมีสติ ไม่คิดล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นให้เป็นปัญหา ควรคุมคุมอารมณ์เพื่อสุขภาพทางเพศของตัวเอง ต้องยับยั้งใจให้ได้ หากมีการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และเคารพสิทธิ์ทางเพศของคนอื่น ไม่ควรใช้ความรุนแรงให้เกิดปัญหาสุขภาพทางเพศ และควรรับผิดชอบตัวเองให้ดีที่สุด และพอใจในสุขภาพทางเพศของตนเอง ที่สำคัญไม่ควรให้เรื่องปัญหาทางเพศมาเพิ่มปัญหาอื่นๆภายในชีวิตจนเกิดความรุนแรง ทุกวันนี้เราเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นทั่วๆไป มักจะเป็นปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทั้งนั้น จนมันกลายเป็นปัญหาของสังคม ฉะนั้น วัยรุ่นทุกคน ควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง ควรมีสติและยับยั้งชั่งใจให้ได้ ไม่เช่นนั้นผลเสียต่างๆก็อาจจะตามมาถึงตัวเองได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคทางเพศ, ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น

วัยรุ่นและสุขภาพทางเพศ
วัยรุ่นและสุขภาพทางเพศ

(Visited 61 times, 1 visits today)
Scroll to Top