เปลี่ยนงานดีไหม เอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสิน

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

“งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน” ปรัชญาง่ายๆที่เราได้ยินกันจนคุ้นหู แล้วถ้าวันหนึ่งเราเกิดไม่สนุกกับงานที่ทำแล้วอยากจะเปลี่ยนงานล่ะ จะต้องคิดอะไรบ้าง วันนี้เรามีมาฝากกันครับ ก่อนการตัดสินใจเปลี่ยนงาน ให้คุณลองสำรวจความพอใจในอาชีพการงานที่ทำอยู่ ลองเขียนความคิดเห็นของคุณตามหมวดหมู่ต่อไปนี้ครับ ถ้าคำตอบในแต่ละหมวดมีลักษณะปฏิเสธมากกว่า 2 ข้อ แสดงว่าคุณมองแง่ลบ และนั่นคือคุณมีปัญหาในด้านนั้น

1.ความพอใจในงานที่ทำอยู่ เช่น ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานดี ชอบโครงสร้างระบบงาน ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสม มีเพื่อนร่วมงานที่ดี นี่คือแง่บวก แต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามมากกว่า 2 ข้อ และไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขได้ ก็ควรมองหาที่ทำงานใหม่ไว้ได้เลย

2.ความรู้สึกต่อองค์กร เช่น อยู่ต่อได้เป็น 10 ปีเลย งานที่ทำอยู่ก้าวหน้ามากกว่าตอนเข้ามา มีการเติบโต มีเป้าที่ชัดเจนในองค์กร ถ้าคุณมองแง่ลบในด้านนี้มากกว่า 2 ข้อ ค่อยหาองค์กรใหม่ที่ถูกใจกว่านี้อยู่

3.ความพอใจในอาชีพ เช่น ชอบลักษณะงานที่ทำ  ชอบรูปแบบงานเพราะได้ใช้ความสามารถเต็มที่ ชอบหน้าที่และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน งานที่ทำสร้างทักษะที่ดีที่ตัวเองรู้สึกว่าสนุก รู้สึกว่าประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลจากงานที่ทำ ถ้าผลสำรวจออกมาเป็นลบมากกว่า 2 ข้อ ลองหาอาชีพใหม่ครับ

4.ความขัดแย้งในอาชีพ เช่น อาชีพนี้ไม่มีความหมายและคุณค่าในชีวิตคุณ ไม่ได้เลือกงานตามที่ตัวเองต้องการ ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง ถ้ารู้สึกติดลบมากๆ เห็นจะต้องทบทวน พิจารณา ตลอดจนวางแผนเรื่องอาชีพของคุณใหม่เสียแล้วล่ะ ตั้งแต่ความสนใจ ความถนัด บุคลิกภาพ เป้าหมาย อาจมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือแก้ไขลักษณะและทัศนะคติบางอย่าง

5.ชีวิตส่วนตัวกับงาน เช่น ชีวิตส่วนตัวมีความสุข รู้จักตัวเอง และความต้องการของตัวเอง สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไป เชื่อมั่นตัวเองรับผิดชอบกับชีวิตและการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตได้ การพิจารณาในหมวดนี้ จะบอกปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก เพราะคนที่มีความสุขในชีวิตย่อมจะพร้อมรับและต่อสู้กับปัญหาการงานๆได้ ฉะนั้นบางทีปัญหาในการทำงานของคุณอาจเป็นเพราะชีวิตส่วนตัวก็ได้ คุณอาจจะทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เพราะความเจ้าอารมณ์ ขี้น้อยใจ ถ้าไม่แก้ที่จุดนี้ จะเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่หรืออาชีพใหม่ คุณก้จะไม่มีความสุขในการทำงานอยู่ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งเราต้องการเวลาอยู่กับตัวเองสักพักใช้เวลานั้นทบทวนเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ว่าจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางไหนดี คำตอบจะปรากฏให้คุณได้เห็นเมื่อนั้นการตัดสินใจก็จะไม่ผิดพลาด เพราะคุณได้ทบทวนมันแล้วในหลายๆมิติ และเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วนั่นเองครับ

เปลี่ยนงานดีไหม เอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสิน
เปลี่ยนงานดีไหม เอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสิน

(Visited 44 times, 1 visits today)
Scroll to Top