รู้เรื่อง

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

                 หลายคนอาจจะสงสัยว่า ฟันคุด ทุกคนต้องพบเจอจริงหรือไม่ ซึ่งฟันคุดที่ว่านี้ ถือได้ว่าเป็นฟันปกติที่เกิดขึ้นในช่องปาก ถึงแม้ว่าเราทุกคนจะถูกจำกัดว่าจะต้องมีฟัน 32 ซี่ในช่วงอายุที่สมบูรณ์ แต่จริง ๆ แล้วในบางกรณี ฟันคุดอาจจะเป็นฟันซี่ที่ 33 หรืออาจจะเป็นฟันซี่ที่ 34 ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นกัน และไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด แต่อาการฟันคุดส่วนใหญ่ สามารถรักษาได้และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เพียงแค่จะมีอาการเจ็บปวด หลังจากที่ได้มีการผ่าฟันคุดออกแล้วนั่นเอง ฟันคุด ฟันธรรมชาติที่ทุกคนต้องพบเจอ ฟันคุด ถือได้ว่าเป็นฟันธรรมชาติ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกคน แต่เจ้าฟันคุดที่ว่านี้ กลับเป็นฟันที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้อย่างสุดตัว คือโผล่ขึ้นมาได้ แต่กลับไม่พ้นเหงือกขึ้นในในช่องปากได้อย่างเต็มซี่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันคุด ถือได้ว่ามีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการถูกกีดกันจากฟันข้าง ๆ หรืออาจจะมีกระดูกหรือเหงือกคลุมฟันคุดอยู่หนาตัว จนกระทั่งทำให้ฟันไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ เป็นต้น ช่วงอายุที่พบฟันคุดได้บ่อย สำหรับช่วงอายุที่สามารถค้นพบฟันคุดได้บ่อย คือ ช่วงอายุประมาณ 18-25 ปี ถึงแม้ว่าความจริงแล้ว หลายต่อหลายคนอาจจะต้องพบเจอฟันคุดตั้งแต่อยู่ในช่วงฟันผสม แต่ก็ยังคงมีฟันแท้บางซี่ ที่อาจจะเป็นฟันคุดเกินอยู่ และอาจจะไม่แสดงอาการออกมา อีกทั้งยังคงมีกลุ่มคนที่มีฟันคุดไปจนกระทั่งถึงช่วงวัยชรา ซึ่งเจ้าฟันคุดเหล่านี้ก็ไม่เคยสร้างปัญหาแต่อย่างใด และยังคงมีกลุ่มคนอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ค้นพบว่าฟันคุดกลับสร้างความทรมานให้กับพวกเขาได้อย่างมากมาย หากไม่ผ่าฟันคุดออก สาเหตุที่ต้องผ่าฟันคุดออก สำหรับสาเหตุที่ต้องผ่าฟันคุดออก ก็คือ ปกติแล้วฟันทุกซี่จะต้องมีการผลักตัวออกมา โดยมีถุงเนื้อที่หุ้มบริเวณหัวฟันเป็นตัวช่วยในการออกแรง  เมื่อสามารถโผล่ขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ เจ้าถึงนี้ก็จะเสื่อมและมลายหายไป แต่ถ้าหากฟันไม่สามารถผลักดันตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ แรงดันของฟันก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวด อีกทั้งในบางกรณียังคงค้นพบว่า กระดูกบริเวณรากฟันซี่ที่ติดกันนั้น กลับถูกฟันคุดดันจนละลายตัวไปด้วย และยังคงมีอาการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากมีการรักษาสุขภาพภายในช่องปากได้อย่างไม่เหมาะสมนั่นเอง

รู้เรื่อง
รู้เรื่อง

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top