เราจะเพิ่ม widget ของแอปพิเคชั่นอย่าง WhatsApp ไปยังหน้า lock screen ได้อย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

                WhatsApp เป็นแอปพิเคชั่นตัวหนึ่งที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยปรกตินั้นหากเราจะตอบกลับข้อความของเพื่อนๆ ที่ส่งมาหาเราโดยผ่านทางแอปพิเคชั่น WhatsApp นั้นเราจะปลดล็อกเครื่องและเข้าไปที่แอปพิเคชั่นนั้นโดยตรง แต่วิธีนี้บางครั้งอาจจะมีขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยากพอสมควร แต่โชคดีที่แอปพิเคชั่น WhatsApp นี้เราสามารถทำการเพิ่มตัว widget เข้าไปยังหน้า lock screen ได้ โดยในหน้า widget นี้นั้นเราจะสามารถรู้ทุกความข้อความที่เพื่อนๆ ได้ทำการส่งมาให้ได้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปดูในหน้า Notifications ของในระบบปฏิบัติการของเรานั้นเอง สำหรับขั้นตอนการเพิ่ม notifications ของแอปพิเคชั่น WhatsApp เข้าไปที่หน้า lock screen นั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่แอปพิเคชั่น WhatsApp จากนั้นเลือก Settings ในหนาต่อมาให้เราเลือกที่ Notifications และเปิดการใช้งานในส่วนของ popup notifications จากนั้นจะมี popup แสดงขึ้นมา โดยใน popup จะมีตัวเลือกให้เราเลือก 4 อัน โดยให้เราเลือก Always show popup แต่อย่างไรก็ตามในการเพิ่มการแจ้งเตือนของแอปพิเคชั่น WhatsApp ให้แสดงในหน้า lock screen ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน เพราะการที่ข้อความนั้นจะหายไปนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปยังแอปพิเคชั่นนั้นโดยตรง แต่หากเราไม่ได้เข้าไปนั้นข้อความต่างๆ เหล่านั้นก็ยังคงแสดงให้เรเห็นอยู่นั้นเอง ซึ่งจะมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลของเรา ที่ผู้อื่นสามารเปิดดูได้นั้นเอง

เราจะเพิ่ม widget ของแอปพิเคชั่นอย่าง WhatsApp ไปยังหน้า lock screen ได้อย่างไร
เราจะเพิ่ม widget ของแอปพิเคชั่นอย่าง WhatsApp ไปยังหน้า lock screen ได้อย่างไร

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top