พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้มีอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

                การขับถ่ายถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนเราได้อย่างง่าย ๆ เพราะการขับถ่ายที่ดีย่อมเป็นต้นทางของสุขภาพที่ดีเช่นกัน หรือแม้กระทั่งการขับถ่ายในรูปแบบต่าง ๆ ย่อมสื่อถึงโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวคุณ ซึ่งคุณสามารถสังเกตได้จากระบบขับถ่ายนี่เอง และในส่วนของอุจจาระตกค้างนั้น ถือได้ว่าเป็นการขับถ่ายที่ส่งผลเสียอย่างแน่นอน เพราะอุจจาระที่ตกค้างอยู่ตามผนังลำไส้ หากอยู่แบบนี้นาน ๆ เข้า จะส่งผลทำให้อุจจาระติดแน่น และไม่สามารถหลุดออกไปได้ง่าย ๆ เมื่อมีการตกค้างอยู่อย่างนี้เป็นระยะเวลานาน ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายตามมา พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้มีอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย

1.บุคคลที่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด รีบเคี้ยว รีบทาน ย่อมทำให้การบดอาหารในแต่ละครั้ง มีลักษณะที่ไม่ละเอียดเท่าที่ควร ส่งผลทำให้เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย
2.ผู้ที่ไม่รับประทานอาหารที่มีกากใย หรือรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย ย่อมส่งผลต่อระบบขับถ่ายโดยตรง เพราะกากใยอาหารถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถขับถ่ายได้อย่างคล่องตัว และขับถ่ายได้อย่างหมดจด
3.ผู้ที่มีพยาธิหรือเชื้อรา ย่อมส่งผลทำให้เกิดอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย เพราะพยาธิและเชื้อราเหล่านี้ จะเป็นสาเหตุที่ทำให้กากดูดซึมผิดปกตินั่นเอง
4.ผู้ที่ไม่ถ่ายอุจจาระในช่วงเวลา ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า หากมีการขับถ่ายหลังจากนี้ ย่อมส่งผลทำให้เกิดอุจจาระตกค้างภายในร่างกายได้อย่างมากที่สุด
5.เด็กทารกหรือเด็กเล็ก หลังจากที่ดื่มนมแล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรอุ้มพาดบ่า หรือทำให้ลำไส้ของเด็ก ๆ มีอาการบีบตัว เพราะจะทำให้เกิดอุจจาระตกค้างได้ในที่สุด
6.กลุ่มคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดบ่อย ๆ ส่งผลทำให้ลำไส้มีพังผืดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังคงมีซอกมีหลืบ เมื่อมีอุจจาระย่อมที่จะตกค้างได้ง่าย
7.กลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ เมื่อรับประทานอาหารแล้วนั่งนิ่ง ๆ หรือนอนเลย โดยไม่ได้มีการขยับตัวหรือทำให้ลำไส้บีบตัวในระหว่างนั้น
8.กลุ่มคนที่มักจะกลั้นอุจจาระบ่อยครั้ง
9.กลุ่มคนที่มีลำไส้ยาวกว่าคนปกติทั่วไป ย่อมส่งผลทำให้อุจจาระสามารถตกค้างระหว่างทางได้เช่นกัน และนี่ก็คือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลทำให้มีอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย ซึ่งกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อใดหรือพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถหลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้ ย่อมส่งผลต่อระบบการขับถ่ายของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้มีอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้มีอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top