ทริบเล็กๆ น้อยๆ ที่รักษา battery บน LG G3 ง่ายๆ ที่เราก็ทำได้

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

                      สำหรับ Smartphone ของทาง LG อย่าง LG G3 นั้นจะมีความจุของ battery ภายในตัวเครื่องเพียงประมาณ 3000 mAh ซึ่งจะเป็นความจุที่มีขนาดที่เท่ากับ Smartphone บางรุ่นในปัจุบันนี้นั้นเอง โดยความจุของ battery ขนาดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่น้อยจนเกินไป แต่บางครั้งนั้นหากเราใช้งาน Smartphone อย่าง LG G3 มากนั้นความจุขนาด 3000 mAh นี้ก็อาจจะหมดไวได้นั้นเอง โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่ใช้งาน LG G3 นั้นไปดูกันว่าบน LG G3 นี้นั้นเราจะสามารถทำอย่างไรกับ battery ได้อย่างไรที่จะทำให้ battery ของเราอยู่ได้นานยิ่งขึ้น Snapdragon BatteryGuru สำหรับ Snapdragon BatteryGuru เป็นแอปพิเคชั่นตัวหนึ่งที่เราสามารถทำการตรวจสอบดูได้ว่าแอปพิเคชั่นแต่ละตัวภายในเครื่องของเรานั้นใช้งานไปได้มากน้อยเพียงใดนั้นเอง ซึ่งช่อวยให้เรารักษา battery ของเราได้อีกด้วย ปรับ brightness หาก battery ภายในเครื่อง LG G3 ของเราเหลือน้อยเราอาจจะเลือกปรับ brightness ภายในเครื่องของเราไม่ให้มีความสว่างมากเพื่อรักษา battery ภายในเครื่องของเราได้นั้นเอง ปิด Update และ sync แอปพิเคชั่น หากเราเลือกที่จะทำการปิดการ Sync หรือปิดการอัพเดตแอปพิเคชั่นบางตัวภายในเครื่องของเราที่มีการ Update แบบ Auto นั้นก็จะช่วยให้ battery ภายในเครื่องของเรารักษา battery ไว้ได้นานขึ้นนั้นเอง ปิด location services สำหรับแอปพิเคชั่นบางตัว ในตอนที่เราติดตั้งแอปพิเคชั่นอย่าง Twitter, Evernote หรือ แอปพิเคชั่น Weather ต่างๆ ลงไปยังเครื่องของเรานั้นระบบจะสอบถามเราว่าจะทำการเปิดการใช้งานของ GPS หรือไม่เพื่อทำการ Track ตำแหน่งที่เราอยู่นั้นเอง โดยการเปิดการใช้งาน GPS จะเป็นสิง่หนึ่งที่ใช้งานทรัพยากร battery ของกรามากที่สุดเลยด้วย เพราะฉะนั้นเราควรเลือกปิด GPS ของแอปพิเคชั่นบางตัวที่เปิดใช้งานเอาไว้

ทริบเล็กๆ น้อยๆ ที่รักษา battery บน LG G3 ง่ายๆ ที่เราก็ทำได้
ทริบเล็กๆ น้อยๆ ที่รักษา battery บน LG G3 ง่ายๆ ที่เราก็ทำได้

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top