อาการและพฤติกรรมเหล่านี้ ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

                   ในเมื่ออีกหนึ่งอาการทางจิต ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั้น คืออาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน ส่วนอาการหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สามารถบ่งบอกได้อย่างแน่ชัด ว่าคุณมีอาการเป็นโรคนี้โดยตรง จะมีอะไรบ้างนั้น คุณสามารถศึกษาข้อมูลได้ต่อจากนี้เลยค่ะ พฤติกรรมที่แสดงว่าคุณเป็นอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน

1.พฤติกรรมชอบกักตุนอาหาร คนที่มักจะเป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กินนั้น มักจะมีพฤติกรรมชอบกักตุนอาหาร และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบลับ ๆ อยู่เสมอ หรือแม้กระทั่งเป็นมากถึงมากที่สุดก็คือ ขโมยอาหารของคนอื่นมากินเลยทีเดียว
2.เป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักและรูปร่าง ถึงแม้จะเป็นคนที่กังวลเรื่องน้ำหนักและรูปร่าง แต่พฤติกรรมการกินก็ยังคงไม่ปกติเช่นเคย ยังคงกินแบบไม่หยุด ไม่หิวก็กินอยู่ตลอดเวลา และมักจะกินอาหารในปริมาณมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
3.คอยควบคุมตนเอง ทั้ง ๆ ที่ไม่สำเร็จสักครั้ง กลุ่มคนที่มีอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะพยายามควบคุมตนเองอย่างมาก หรือแม้กระทั่งพยายามลดน้ำหนักอย่างเป็นประจำ จนถึงขนาดหักโหมเลยทีเดียว แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใจตนเองได้สำเร็จ
4.ไม่ชอบตัวเองที่กินอาหารในปริมาณมาก มีพฤติกรรมไม่ชื่นชอบตัวเอง หรือเกลียดตัวเอง เมื่อรู้ว่าตัวเองกินอาหารไม่หยุด ไม่หิวก็กินอย่างเป็นประจำ อาการที่บ่งบอกอย่างแน่ชัด ว่าคุณเป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน – มีลักษณะรับประทานอาหารมากกว่าปกติ และดูเหมือนจะมากกว่าคนอื่น ๆ ที่คนปกติเขากินกิน – ทุกครั้งที่ได้กินอาหาร ก็จะเหมือนว่าไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการกิน หรือควบคุมปริมาณอาหารที่กินเข้าไปได้เลย – มักจะกินอาหารได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าอาหารจะมีปริมาณมากก็ตาม – ยังคงมีพฤติกรรมการกินอาหารได้อีกเรื่อย ๆ ถึงแม้จะรู้สึกอิ่มจนแน่นท้องแล้วนั่นเอง – ถึงแม้ว่าจะไม่หิวเลยแม้แต่น้อย แต่ก็สามารถหันไปกินอาหารได้ในปริมาณมาก ๆ จนน่ากลัว – เมื่อมีอาการครั้งใด กลุ่มคนเหล่านี้ก็มักจะเก็บกักตัวเอง และหลบไปกินอาหารเพียงแค่คนเดียว เนื่องจากรู้สึกผิด กังวล และรู้สึกอายคนอื่น ๆ – มีอาการเครียดเมื่อไหร่ ย่อมค้นหาของกินมากเท่านั้น ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรม พร้อมทั้งอาการที่สามารถบ่งชี้ได้อย่างแน่ชัด ว่าคุณมีอาการทางจิตอีกโรคหนึ่ง นั่นก็คือ อาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน แต่ถ้าหากใครเป็นโรคนี้ก็อย่ากังวลใจไปค่ะ เพราะโรคนี้ไม่ใช่โรครุนแรง และสามารถรักษาให้หายขาดได้

อาการและพฤติกรรมเหล่านี้ ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน
อาการและพฤติกรรมเหล่านี้ ที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top