ผลกระทบของการเป็นโรคอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน พร้อมวิธีรักษา

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

              ถึงแม้ว่าโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน นับได้ว่าเป็นอาการทางจิตอีกรูปแบบหนึ่ง แต่สำหรับโรคนี้ถือได้ว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงมากเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังคงสามารถสร้างผลกระทบได้เช่นกัน เพราะเนื่องจากการรับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต อีกทั้งสภาพจิตใจของคุณ ที่รู้สึกเหนื่อยและเบื่อกับพฤติกรรมของตนเอง ที่ต้องรับประทานอาหารมาก ๆ และมากกว่าคนอื่น

             จนบางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และรู้สึกอายไปในที่สุด ส่วนถ้าหากใครเป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะเกิดผลกระทบดังนี้ ผลกระทบของการเป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน ผู้ที่เป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2 ได้อย่างง่าย ๆ ผู้ที่เป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะเป็นโรคอ้วนไปในที่สุด เพราะต้องรับประทานอาหารในปริมาณมากต่อครั้ง ผู้ที่เป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง อันเนื่องมาจากเป็นโรคอ้วนนั่นเอง ผู้ที่เป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และเกิดปัญหาการนอนไม่หลับตามมาในไม่ช้า ผู้ที่เป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เพราะมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ธรรมดานั่นเอง ผู้ที่เป็นโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะมีอาการเจ็บที่กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อบ่อย ๆ เนื่องจากมีน้ำหนัก วิธีรักษาโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน 1.บำบัดอาการทางจิต สำหรับโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน มักจะต้องบำบัดอาการทางจิต โดยเฉพาะการปรับทัศนคติต่อการลดน้ำหนัก การคลายความเครียด และการระบายอารมณ์ อีกทั้งการปรับพฤติกรรมการกินให้เป็นปกติ จำเป็นจะต้องค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป 2.รักษาอาการด้วยยา สำหรับโรคกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน สามารถรักษาอาการด้วยยาได้เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มยาคลายเครียด เพื่อลดอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งบำบัดจิตใจ ไม่ให้มีอาการตึงเครียดมากนัก 3.บำบัดพฤติกรรมลดน้ำหนัก การบำบัดพฤติกรรมลดน้ำหนัก ถือได้ว่าเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสม ต่อผู้ที่เป็นโรคนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากพฤติกรรมการลดน้ำหนักส่วนใหญ่ หากถูกต้องและถูกวิธี จำเป็นจะต้องเข้าคอร์สและใช้เทรนเนอร์ เป็นผู้ฝึกนั่นเอง

ผลกระทบของการเป็นโรคอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน พร้อมวิธีรักษา
ผลกระทบของการเป็นโรคอาการกินไม่หยุด ไม่หิวก็กิน พร้อมวิธีรักษา

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top