สุขภาพทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

              ผู้สูงอายุส่วยใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ เพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดว่ามันหมดวัยที่จะต้องมามีเพศสัมพันธ์กันแล้ว แต่บางคนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้ อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี มีอาการผิดปกติเป็นต้น เลยถูกกำหนดเอาไว้ว่า ผู้สูงอายุเพศชายก็ต้องหยุดมีเพศสัมพันธ์ในเวลาพอๆกันที่ผู้หญิงหมดประจำเดือน เป็นต้น                

             สำหรับแนวคิดในการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ นั้นเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ยังคงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นประจำเสมอ มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ในระดับดี พร้อมทั้งก็ต้องมีพื้นฐานในสังคมที่ดีด้วยเช่นกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์นี้จะค่อนมีข้างมีสุขภาพทางเพศที่ยังคงปกติเหมือนวัยกลางคน แม้ว่าความรู้สึก หรือการตื่นตัวนั้นมันจะลดน้อยลง แต่ว่าก็ยังคงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้จนถึงอายุ ต0 ปีเลยทีเดียวถ้ายังสุขภาพแข็งแรงอยู่ ทั้งนี้สุขภาพทางเพศในวัยสูงอายุนั้นสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงก็มักจะมีความต้องการทางเพศอยู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตาม พลังทางเพศของคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ยังคงเยอะ เหมือนวัยรุ่น และพลังทางเพศมันไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้ว ยิ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเท่าไหร่ พลังทางเพสในวัยสูงอายุก็จะมากเท่านั้น สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ก็คือความสุขทางเพศของผู้สูงอายุนั่นเอง หากคุณเป็นผู้สูงอายุ และอยากมีสุขภาพทางเพศที่แข็งแรง ก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำ แม้ว่าร่างกายอาจจะมีความแข็งแรงน้อยลง ความต้องการทางเพศน้อยลง แต่ว่าก็สามารถมีกิจกรรมทางเพศได้ แต่สำหรับผู้สูงอายุบางคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่เครียด ออกกำลังเป็นประจำ ยิ่งอายุมาก ความต้องการทางเพศก็ยิ่งมากกว่าเดิมหลายเท่าก็มี  สำหรับความแตกต่างของสุขภาพทางเพศผู้หญิงและชายวัยสูงอายุนั้น ก็จะเห็นได้ชัดว่าอวัยวะเพศจะเล็กลง การแข็งตัวก็จะน้อยลง ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิม สำหรับผู้หญิงช่องคลอดก็จะเล็กลง น้ำหล่อลื่นจะลดลง ทำให้เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ ทำให้เลิกสนใจการมีเพศสัมพันธ์เมื่อสูงอายุนั่นเองแต่หากต้องการมีกิจกรรมทางเพศก็สามารถใช้สารหล่อลื่นต่างๆเข้ามาช่วยได้เช่นกัน

สุขภาพทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ
สุขภาพทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยสูงอายุ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top