พัฒนาการสุขภาพทางเพศในวัยเด็ก

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

              พัฒนาการทางเพศในวัยเด็ก จะมีการแบ่งแยกมาอย่างชัดเจนตามที่เราเกิด ว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามา พัฒนาการทางเพศของเด็กแต่ละวัยก็แตกต่างกัน เด็กแต่ละวัยจึงต้องทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครโมโซมทางเพศเรื่องฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเพศชายหรือว่าเพศหญิง ต่อมการทำงานต่างๆ อวัยวะเพศ เพื่อให้รู้ว่าร่างกายของเราเป็นเพศใด เมื่อได้รับการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้พันธุกรรมหรือว่าการเลี้ยงดู อาจจะทำให้เด็กมีลักษณะเป็นเพศตรงข้ามได้ เช่น เด็กผู้ชาย ได้รับอนุญาตให้เล่นตุ๊กตาเป็นประจำ การแต่งกายเป็นผู้หญิง เมื่อโตขึ้นอาจจะมีความเป็นผู้หญิงแอบแฝง หรือเด็กผู้หญิง อาจจะได้เล่นฟุตบอล เล่นรถ เหมือนเด็กผู้ชายเมื่อโตมาก็อาจจะมีบุคลิกเหมือนเด็กผู้ชายได้เช่นกัน                

            อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องของเพศนั้น บางเรื่องเด็กอาจจะได้ยินมาจากการพูดคุยต่างๆ ที่สื่อความหมายไปถึงอวัยวะเพศนั้นๆ หรือเด็กจะเข้าใจเรื่องเพศมากน้อยแค่นั้นก็อาจจะอยู่กับอายุด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สังคมส่วนมากอย่างเช่นเพื่อนๆ ครอบครัว หรือสังคมภายนอก ก็ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อเด็กโตขึ้น ก็จะมีความรู้สึกทางเพศตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นอวัยวะเพศแข็งตัวหรือว่ามีน้ำหลั่งออกมาเป็นต้น   การพัฒนาด้านสุขภาพของเด็กนั้นมีมาตั้งแต่วัยเด็ก สำหรับเด็กอายุ 1 ปีแรก จะเริ่มมีการสัมผัสสิ่งต่างๆ การพัฒนาทางด้านจิตใจ เมื่อเข้าวัยอายุ 2 ปี ก็จะมีในเรื่องของการขับถ่ายเข้ามา แต่ว่าก็ยังไม่สามารถรู้จักเพศของตนเอง ต่อมาเมื่อเด็กเริ่มเข้าอนุบาล จะเริ่มรู้แล้วว่า แบบนั้นผู้ชายแบบนี้ผู้หญิง รู้จัก อยากรู้อยากเห็นอวัยวะเพศ จนถึงอายุ 5 ปี จนมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศจนถึงอายุ 8 ปี แต่ก็ยังสามารถเล่นกันได้อยากไม่มีการแยกเพศ เด็กชายอาจจะมีการถูไถอวัยวะ ไปจนถึงการอวดโชว์ เมื่อเริ่มโตขึ้นมาอีกก้าว เด็กจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้น ว่าเราเป็นผู้หญิง เราเป็นผู้ชาย ในกับเพศเดียวกันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น จนเข้าสู่วัยรุ่น จะเริ่มใส่ใจสุขภาพทางเพศมากขึ้น เข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นในวัยรุ่นตอนต้นนั่นเอง

พัฒนาการสุขภาพทางเพศในวัยเด็ก
พัฒนาการสุขภาพทางเพศในวัยเด็ก

(Visited 26 times, 1 visits today)
Scroll to Top