ดูแลบิ๊กไบค์ยังไงให้ใช้งานได้นานๆ

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

          บิ๊กไบค์ กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หากคุณมีซักคัน ก็พยายามยืดอายุการใช้งานให้กับมัน ดูแลรักษาส่วนต่างๆ ให้มันใช้งานได้ดีเสมอ แต่ว่าการดูแลรักษาบิ๊กไบค์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานนั้นสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้         

1. ทำการดูแลรักษาเครื่องยนต์บิ๊กไบค์เป็นประจำ เช็คส่วนต่างๆให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรทำความสะอาด ไม่ควรให้เครื่องยนต์หรือว่าส่วนต่างๆสกปรก         
2. ช็คไส้กรองอากาศของบิ๊กไบค์ทุกๆ 5,000 กิโลเมตร และควรเปลี่ยนไส้กรองบิ๊กไบค์ ทุกๆ 10,000 กิโลเมตร โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการหรือผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือได้         
3. เช็คหัวเทียนเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด การเช็คความปกติของหัวเทียน ควรตรวจเช็คทุกๆ 5,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ให้ BIGBIKE เป็นประจำเมื่อมีระยะทาง 10,000 กิโลเมตร  
4. เช็คน้ำมันเครื่องเป็นประจำ ควรทำการเช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกๆ 100 กิโลเมตร ควรเช็คว่าบิ๊กไบค์ของเราเหมาะกับน้ำมันเครื่องประเภทไหน และควรถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึง 2,500 กิโลเมตรเป็นประจำ         
5. เช็คท่อน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เผื่ออาจจะเกิดการฉีกขาด หรือว่าการกรอบแตกตามสายทุกๆ 5,000 กิโลเมตร พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันเป็นประจำเมื่อใช้งานได้ 20,000 กิโลเมตร         
6. ตรวจเช็คคาร์บูเรเตอร์ทุกๆ 15,000 กิโลเมตร และทำความสะอาดเป็นประจำ ตรวจดูว่ามีร่องรอยการเสียหายหรือไม่เช่น การแตก การขาด พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนเป็นประจำ เมื่อเกิดการเสียหาย         
7. ตรวจเช็คระบบระบายความร้อยทุกๆ 100 กิโลเมตร ทำการตรวจเช็คท่อและฝาหม้อน้ำทุกครั้งก่อนเดินทาง ในกรณีที่เดินทางไกล ควรพักรถทุกๆ 5,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนระบบระบาความร้อนใหม่ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร       8. ตรวจระยะห่างวาล์วทุกๆ 10,000-15,000 กิโลเมตร สำหรับบิ๊กไบค์ 250-39 ซีซี, 15,000-17,000 กิโลเมตร สำหรับ 400-749 ซีซี, 17,000-26,000 กิโลเมตร สำหรับ 750-999 ซีซี และ 28,000 กิโลเมตรสำหรับบิ๊กไบค์ 1,000 ซีซีขึ้นไป         
9. ตรวจระบบคลัทช์เป็นประจำทุกๆ 5,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนแผ่นคลัทช์ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร        
10. เช็คระบบส่งกำลังเป็นประจำทุกๆ 5,000 กิโลเมตร พร้อมทำทำการเปลี่ยนระบบส่งกำลังต่างๆและน้ำมันเฟืองท้ายทุกๆ 10,000 กิโลเมตร        
11. เช็คโซ่ให้ตึงอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดเป็นประจำทุกๆ 500 กิโลเมตร เพิ่มความหล่อลื่นทุกๆ 300 กิโลเมตร และตรวจสเตอร์ทุกๆ 1,500 กิโลเมตร            แค่นี้ก็ช่วยให้ BIGBIKE ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแล้ว

ดูแลบิ๊กไบค์ยังไงให้ใช้งานได้นานๆ
ดูแลบิ๊กไบค์ยังไงให้ใช้งานได้นานๆ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top