ทำอย่างไรถึงตรวจหาคนแย้งใช้สัญญาณ Wi-Fi ของเราได้ และวิธี Block

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

                ปัญหาของสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดได้หลายสาเหตุมา อย่าง แอปพิเคชั่นภายในตัวเครื่องของเราทำการอัพเดต หรือ การใช้งานของเราก็เป็นได้ แต่หากเราเพียงแค่ลองเปิดหน้า Browser ของเราเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วนั้นปัญหาอินเตอร์เน็ตช้ายังคงอยู่นั้น เราควรตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเราทันทีเพราะ บางครั้งนั้นอาจจะมีผู้ที่แอบเข้ามาใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเราก็เป็นได้ โดยวันน้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกว่าเราจะสามารถตรวจหาสัญญาณแปลกปลอมเหล่านั้นได้อย่างไร รวมไปถึงวิธีการ Block อีกด้วย Fing เป็นแอปพิเคชั่นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราตตรวจสอบดูได้ว่าสัญญาณที่เราทำการเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้นมีเครื่องใหนเข้ามาใช้งานบ้าง ซึ่งหลังจากที่เราทำการติดตั้งแอปพิเคชั่น Fing ตัวนี้ลงไปนั้นให้เราทำการกดปุ่ม Refresh เพื่อดูว่าสัญญาณนั้นมีเครื่องใหนเชื่อมต่ออยู่บ้าง โดย วิธีการ Block คนที่เข้ามาใช้งาน โดยการ Block นั้นเราจำเป็นที่จะต้องนำ MAC address ของเครื่องนั้นใส่เข้าไปยัง router เพื่อที่จะสามารถทำการ Block สัญญาณดังกล่าวได้นั้นเอง โดยเราจะต้องจดจำในส่วนของเลขหมาย MAC address ของตัวอุปกรณ์ในแอปพิเคชั่น Fing ให้ได้โดยจะมีรูปแบบดังนี้ xx:xx:xx:xx:xx:xx สำหรับวิธีการ Block จะมีวิธีดังนี้ ให้เราเข้าไปที่ router ของตัวเอง โดยการใส่ IP address ลงไปยัง browser จากนั้นให้เราใส่ Username และ password เพื่อ Login ต่อมาให้เราเข้าไปที่เมนูในส่วนของ Security โดยใน router แต่ละรุ่นนั้นจะมีเมนูที่แตกต่างกันโดย Security นั้นน่าจะอยู่ในส่วนของ Advance Settings ในส่วนของเมนู Security ให้เราเข้าไปที่ Mac Filtering จากนั้น Add Device จากนั้นให้เราใส่ MAC address ของ ตัวอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นกด Apply, Save หรือ OK จากนั้นหากเราทำกาารเปลี่ยน password ของสัญญาณ Wi-Fi แล้วและเชื่อมอีกครั้ง ตัวเครื่องที่เราได้ทำการใส่ MAC address ลงไปนั้นก็จะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ปรกติแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคนเข้ามาแย้งเราใช้สัญญาณ Wi-Fi อีกแล้วนั้นเอง

ทำอย่างไรถึงตรวจหาคนแย้งใช้สัญญาณ Wi-Fi ของเราได้ และวิธี Block
ทำอย่างไรถึงตรวจหาคนแย้งใช้สัญญาณ Wi-Fi ของเราได้ และวิธี Block

(Visited 25 times, 1 visits today)
Scroll to Top