ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

              หลังจากมีการสำรวจระดับความมีมาตรฐานของการศึกษาทั่วโลก ก็ได้มีการค้นพบว่ามี 20 ประเทศมีระดับการศึกษาที่ดีที่สุด ไฮคลาสที่สุด และพัฒนาอย่างชัดเจน ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาควิชาบังคับช่วงประถม การศึกษาในช่วงมัธยม การสำเร็จการศึกษาช่วงมัธยม ไปจนถึงการประสบความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้รับการร่วมมือจากสถาบันต่างๆองค์กรต่างๆทั่วโลกสำหรับการสำรวจในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรโออีซีดี, โครงการพีเอเอสเอ, องค์การยูเนสโก้, หน่วยข่าวอีไอยู, โครงการทีไอเอ็มเอสเอส และ เพิร์ลส์ ผลปรากฏว่ามี 20 ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดดังนี้ ประเทศเบลเยี่ยม มีการใช้ 3 ภาษาในการเรียนการสอนคือภาษาเฟลมมิช, ภาษาดัชท์, ภาษาฝรั่งเศส ประเทศจีน มีโรงเรียนมากถึง 680,000 โรงเรียนและมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 320 ล้านคน ประเทศอเมริกา เปิดให้ทุกคนได้เรียนฟรี 12 ปี เรียกว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นๆแบบสุดๆ ประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่ใช่คนในประเทศได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนคุณภาพสูงทุกแห่ง ประเทศอิสราเอล ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาจนมีมาตรฐานให้เรียนฟรีจนอายุ 18 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีมหาวิทยาลัย 11 แห่งที่พร้อมพัฒนาการศึกษาในด้านการโรงแรมได้ดีที่สุด ประเทศโปแลนด์ เน้นการศึกษาวิเชชาแพทย์ พร้อมเน้นการแลกเปลี่ยนการศึกษา จากประเทศต่างๆ ประเทศนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่มีคุณภาพ จนได้รับการยอมรับ ประเทศรัสเซีย มีนักศึกษาจบการศึกษาเป็นจำนวนมาก บ่งบอกว่าการเรียนการสอนที่นี่มีคุณภาพ ประเทศไอร์แลนด์ มีการพัฒนาการเรียนการสอนและมีนักเรียนไม่ต่ำว่า 200,000 คนในแต่ละปีจากทั่วโลก ประเทศเยอรมัน ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก และเน้นการเรียนการสอนทุกแขนง ประเทศเดนมาร์ก ได้รับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ประเทศแคนาดา มีระบบการศึกษาที่แตกต่างแต่ว่าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้เรียนได้อย่างยอดเยี่ยม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เน้นการให้อิสระในการเรียน พร้อมให้อิสระในการเรียนอย่างเต็มที่แบบไม่มีสิ้นสุด ประเทศฮ่องกง ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาระดับนานาชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สหราชอาณาจักร มีมหาวิทยาลัย 96 แห่ง ที่พัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบที่สุด ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าเรียน ไม่เน้นการแข่งขัน ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันจนมีการเรียนการสอนที่ดีระดับโลก ประเทศญี่ปุ่น เน้นมาตรฐานการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีจนมีมาตรฐานระดับสากล ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดเพราะว่ามีความทันสมัยในการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ

ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top