ปัญหาของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

                           สำหรับปัญหาของระบบศึกษาไทยในปัจจุบัน ค่อนข้างต่ำลงกว่ามาตรฐาน และยังไม่มีการพัฒนามานานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อนชอบที่จะเรียนหนังสือ แน่นอนว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างที่ทำให้เด็กไม่อยากไปเรียนหนังสือ ความน่าเบื่อในการเรียนการสอนก็มีส่วนสำคัญ หากไม่ได้รับการพัฒนาให้เด็กอยากไปเรียนมากขึ้น ต่อไปการศึกษาไทยก็จะตกต่ำอยู่แบบนี้                

                         ทุกวันนี้ปัญหาการศึกษาไทยตกต่ำ มีความรู้ต่ำลงในทุกๆปี เพราะว่าไม่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้การเข้าใจ บางคนก็เรียนจบมาโดยไม่มีความรู้ แม้ว่าจะใช้เวลาวันละ 8 ชั่วโมงในการเรียน แต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจกับการเรียนการสอนได้ ซึ่งมันไม่ได้อยู่แค่ที่นักเรียน มันอยู่ที่ผู้สอนด้วย หากคนสอน สอนไม่รู้เรื่อง เด็กก็ไม่มีความเข้าใจ แล้วเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ ? แบบนี้ก็ต้องพัฒนาในส่วนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าใครๆก็มาเป็นครูได้ ทั้งนี้เองเวลาใครเรียนจบมา หางานทำ จึงไม่ค่อยได้รับการเรียกเข้าทำงาน เพราะว่าความรู้ไม่แน่น เรียนจบมาก็สมัครไม่ตรงกับที่เรียน เพราะว่าไม่มีความรู้ในเรื่องที่เรียน และพบว่าคนในสมัยก่อนที่มีการศึกษาต่ำๆ ไม่ได้เรียนจบในระดับสูงๆ มีความรู้เรื่องการทำงานมากกว่า ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้ประสบการณ์เข้าช่วย สังคมในปัจจุบันจึงเกิดปัญหาเรื่องความคุ้มค่า มหาวิทยาลัยบางแห่ง เปิดการเรียนการสอนเป็นธุรกิจ ไม่ได้มองถึงการเรียนการสอนที่แท้จริง หาเงินจากการสมัครเรียน เพื่อให้ธุรกิจโรงเรียนอยู่รอดเท่านั้น แต่ว่าหลายๆคนที่จบออกมาไม่มีคุณภาพ ตกงานอย่างท่วมท้น เพราะว่าเรียนจบมาโดยไม่มีความรู้ ทำให้ส่งผลไปถึงหน้าที่การงานของแต่ละคน ซึ่งทำงานได้โดยไม่มีคุณภาพ ไม่มีการพัฒนา และมีปัญหาในการใช้ชีวิต เพราะว่าปัญหาเกิดจากการเรียนการสอนที่บกพร่องของประเทศไทย                 ในปัจจุบันสังคมไทย กลายเป็นสังคมที่มีปัญหาเรื่องการศึกษามากที่สุด แม้ว่าจะเห็นปัญหาที่ทำให้การศึกษาตกต่ำ แต่ว่าก็ยังไม่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้า จนผู้เรียนผู้สอน ด้อยพัฒนาพอๆกัน แล้วแบบนี้เราจะเชื่อมั่นใจการศึกษาไทยได้อย่างไร

ปัญหาของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง
ปัญหาของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง

(Visited 121 times, 1 visits today)
Scroll to Top