ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทย

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

                    การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นยังขาดสิ่งสำคัญอยู่มากมาย ที่เห็นได้ชัดๆ ก็คือความกล้า ที่จะทำให้เด็กๆแสดงความคิดเห็น ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นซักเท่าไหร่ ทำให้เป็นหนึ่งในปัญหาของการศึกษาในปัจจุบัน ต่อมาเป็นเป็นเรื่องของการตัดสินใจต่างๆ เด็กไทยยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเอง ส่งผลให้การศึกษาไทยด้อยพัฒนากว่าชาติอื่นๆ ที่เด็กๆของประเทศอื่นๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรมากมาย ยิ่งในเรื่องของการต้องทำงานเป็นทีม ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเห็นได้ชัดเจนว่า บางคนไม่ได้ลงมือช่วยทำอะไรด้วยซ้ำ เพราะว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในทีมได้ ไม่ชอบการทำงานเป็นทีม ทำให้การศึกษาไทยขาดความสามัคคีในหมู่นักเรียน                

                 ปัญหาเรื่องการหาความรู้ด้วยตัวเอง เด็กไทยก็ยังมีปัญหาในจุดนี้ เพราะว่าหากไม่มีใครป้อนความรู้ให้ถึงที่ ก็ไม่มีเด็กคนไหนที่จะออกไปหาความรู้ด้วยตัวเอง หรือว่าขวนขวายที่จะหาความรู้แม้แต่น้อย กลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การศึกษาไทยบกพร้อง ต่อมา ความคิดต่างๆของเด็กไทย ยังด้อยพัฒนาแบบสุดๆ ไม่สามารถสร้างไอเดียดีๆได้มากเท่าไหร่ ทำให้ปัญหาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการศึกษาสำหรับเด็กไทย กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่จนเกณฑ์การศึกษาด้อยประสิทธิภาพ และสุดท้ายเด็กไทยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่ควร และยังไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง แต่ว่าไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ จึงทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆในสังคมได้                 ซึ่งทั้งหมดนี้ มีส่วนต่อการศึกษาของไทยโดยทั้งสิ้น หากการเรียนการสอนมีคุณภาพมากกว่านี้ก็อาจจะทำให้พัฒนาการของเด็กไทยก้าวหน้ากว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจ ระบบการศึกษาไทย ไม่ได้สอนให้นักเรียนตัดสินใจทันที แม้จะสอนให้คิด ส่วนใหญ่เด็กก็ได้แค่คิด แต่ว่าไม่ตัดสินใจทำออกมา เมื่อเวลาทำงานกันเป็นทีมๆ บางคนก็ไม่กล้าออกความเห็นมาก ทำให้ทีมเวิร์คไม่มี เพราะว่าในการศึกษาไทยเวลาทำงานเป็นทีม ต้องมีจุดเด่นคนเดียวทำให้งานนี้ผลลัพธ์การศึกษาไทยแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทย
ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทย

(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top