วิวัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

         การศึกษาไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในสมัยโบราณ ให้มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพราะมีการระบุว่าการศึกษาจะสามารถช่วยสงเสริมให้ชาติมีการพัฒนาขึ้นได้ คนไทยจึงได้รับการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาอยู่เรื่อยๆ แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะยังสู้ไม่ได้ก็ตาม แต่ในปัจจุบัน ก็ถือว่าการศึกษาไทยได้มีการพัฒนามากกว่าสมัยก่อนเยอะ                       

          สำหรับการศึกษาที่ผ่านๆมาของประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกันคือ ในช่วงการศึกษาสมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 1781 จนถึงปี 2411  ในช่วงนี้จะมี 3 ยุคการศึกษาย่อยๆคือ สมัยสุโขทัย, สมัยกรุงศรีอยุธยา, และสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์, ต่อมาได้มีการพัฒนาการศึกษามาอีกระดับในปี 2412 จนถึงปี 2474  สมัยนั้นเรียกว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรก พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับในปี 2475-2491  ซึ่งมีการนำรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้ในช่วงแรกๆ ทำให้มีการพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ก็ได้เข้ามาสู่ในยุคที่การศึกษาได้รับการเติมเต็มความทันสมัยจากสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นในปี 2492-2534 เรียกว่าเป็นปีที่มีการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าแบบสุดๆ จนถึงปี 2535 ก็ได้พัฒนาระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญจนถึงปัจจุบัน และก็ยังไมได้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา      แม้ว่ามันจะผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาครั้งล่าสุดมาเนิ่นนานเป็นระยะเวลายี่สิบกว่าปีแล้ว ทำให้ประเทศไทยมีการศึกษาที่ล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ ทำให้วิวัฒนาการด้านการศึกษาไทยอ่อนด้อยอย่างพูดได้เต็มปาก แม้ว่าจะเริ่มมีการพัฒนาจากวัฒนธรรมต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ว่าก็ไม่ได้พัฒนาในเรื่องของการศึกษาแบบที่แบ่งการสอนทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่อย่างใด และแม้ว่าจะมีการเพิ่มเรื่องการสอนพัฒนาด้านเศรษฐกิจเข้ามา มันก็ไม่ได้ทำให้การศึกษามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะว่าคนไทยไม่ได้มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่มากพอ และภาษานี่แหละคือสิ่งหลักๆที่การศึกษาไทยควรจะเน้นให้ได้มากที่สุด และควรพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านภาษาให้ดีกว่านี้ เพื่อในอนาคตเด็กไทยจะสามารถสื่อสารและทำงานกับชาวต่างชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน
วิวัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน

(Visited 90 times, 1 visits today)
Scroll to Top