การทดสอบสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

การทดลองสินค้า
การส่งเสริมการขาบรูปแบบหนึ่งที่ผู้ประกอบการมักจะนิยมใช้ก็คือ การให้สินค้าให้ลูกค้าไปทดลองใช้ก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ถ้าใช้แล้วเกิดชอบใจขึ้นมาจะได้มีการซื้อสินค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อยอดขายของผู้ประกอบการในภายหน้า ซึ่งการมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้อาจมีภาระภาษีดังนี้
-ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯที่มอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้เพื่อส่งเสริมการขาย สามารถนำต้นทุนของสินค้าที่มอบให้แก่ลูกค้านั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และสินค้าที่มอบให้ลูกค้านั้นไม่ถือว่าเป็นรายได้ของบริษัทฯ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค่าที่มอบให้ลูกค้าทดลองใช้ถือว่าเป้นการขายสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1(8)
                                                                                                                                               การทดลองสินค้า

การทดสอบสินค้า
การทดสอบสินค้า
(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top