บัญญัติ 3 ประการ ในการทำให้ชีวิตมีคุณค่า

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

               การใช้ชีวิตให้มีคุณค่า คือโจทย์ที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีเรื่องต่างๆให้ต้องคิดพิจารณาอย่างถ้วนถี่ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวเราเองครับ เพราะบางครั้งวิธีการที่คนอื่นใช้ได้ผลนั้น เราไม่สามารถนำมาใช้กับเราได้เสียทั้งหมด วันนี้มีแนวทางการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าด้วย บัญญัติ 3 ประการมาฝากกัน ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเพียงแค่แนวทางที่ต้องปรับใช้ตามความเหมาะสมครับ ชีวิตคนเราโดยทั่วไปประกอบด้วย บัญญัติที่สำคัญ 3 ประการ คือ            

ข้อบัญญัติที่ 1 (อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 20 หรือ 25 ปี) เป็นช่วงของการเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ และเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องต่างๆ           

  ข้อบัญญัติที่ 2 (อายุ 20/25 – 55/60 ปี) เป็นช่วงเวลาของการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ สร้างฐานะทางสังคม และสะสมความมั่งคั่ง            

ข้อบัญญัติที่ 3 (อายุ 55/60 ปี ไปจนถึงหมดอายุขัย) เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน หาความบันเทิงต่างๆให้แก่ชีวิต บางคนใช้เป็นช่วงของการเก็บตกสิ่งต่างๆที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงวัยที่ผ่านมา             แต่ละข้อบัญญัติ ล้วนแต่มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งนั้นครับ และเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนัก มันดูเหมือนเรื่องทั่วๆไป แต่การตระหนักรู้เรื่องนี้จำทำให้เราไม่หลงทางในการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า อาร์ดิส วิทแมน ไ

ด้เขียนไว้ในหนังสือเพื่อพร่ำสอนให้เด็กๆรู้คุณค่าของความสำคัญ 5 ประการ ที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น           
  1.ชีวิตที่มีความสนุกสนานจะมีแต่ความสุข           
  2.ชีวิตที่มีความรักจะอยู่ได้นาน            
  3.ชีวิตที่มีความซื่อสัตย์จะทำให้เกิดคุณภาพแห่งความเชื่อถือ           
  4.ชีวิตที่มีความกล้าหาญจะขจัดซึ่งความโศกเศร้าและความผิดหวังต่างๆให้หมดไป           
  5.ชีวิตที่มีความเชื่อมั่น จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในพระเจ้า เชื่อมั่นในมนุษย์            

ในช่วงเวลาของชีวิต ที่จะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพนั้น มีหลายคนที่ยังขาดปัจจัยพื้นฐานหลายๆอย่าง บนหนทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยขวากหนามและการแข่งขัน เพื่อที่จะได้บรรลุถึงเป้าหมายของแต่ละคน             บางคนอาจจะรู้จักประนีประนอม ถึงความต้องการปัจจัยต่างๆ ในขณะที่ยังมีอีกหลายคนที่พยายามไขว่คว้าหาปัจจัยต่างๆ ด้วยการทำสิ่งที่น่าละอายเช่น สู้รบกับเพื่อนร่วมงาน ละทิ้งครอบครัว ทรยศต่อเพื่อนฝูง พาตัวเองออกจากชีวิตที่มีความสุข เพื่อที่จะแสวงหาปัจจัยต่างๆเอาไว้ใช้ในชีวิตบั้นปลาย สิ่งที่ได้มานั้นอยู่กับเขาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่หลังจากที่เขาใกล้จากโลกนี้ไป มันก็จะไม่มีคุณค่าต่อเขาอีกเลย และการกระทำต่างๆที่เคยทำมาก็ให้ผลตอบแทนคือชีวิตที่ไร้คุณค่าต่อตนเองและคนรอบข้าง             ดังนั้นการใช้แต่ละช่วงของชีวิตอย่างตระหนักรู้ในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม ย่อมเป็นวิถีที่มีความสุขในบั้นปลาย เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึง ก็จะไม่มีคำว่าเสียดายเวลาเกิดขึ้นในใจเลยแม้สักเพียงนิด ขอให้มีความสุขในชีวิตอันทรงคุณค่าครับ

บัญญัติ 3 ประการ ในการทำให้ชีวิตมีคุณค่า
บัญญัติ 3 ประการ ในการทำให้ชีวิตมีคุณค่า

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top