วิธีการ Clear ไฟล์ Cache บน Moto G (2014)

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

                   Moto G (2014) เป็น Smartphone อีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาไม่นานมาก โดยตัวเครื่อง Moto G (2014) ตัวนี้จะรองรับการอัพเดตเวอร์ชั่น Android ได้ทั้ง 2 แบบอย่าง Android KitKat และ Android Lollipop นั้นเอง อีกทั้งทั้ง 2 เวอร์ชั่นอย่าง Android KitKat และ Android Lollipop นั้นต่างก็มีขั้นตอนการ clear cache ที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยวันนี้เราจะไปดูกันว่าแต่ละเวอร์ชั่นนัน้จะมีขั้นตอนการ  clear ไฟล์ cache อย่างไร บน Android KitKat เริ่มแรกให้เราปิดเครื่อง จากนั้นให้เรากดปุ่ม Volume Down ค้างไว้ประมาณ 3 วิ จากนั้นกดปุ่ม Power และปล่อยทั้ง 2 ปุ่มออก จากนั้นหน้าจอจะเข้าสู่โหมด boot จากนั้นให้เรากดปุ่ม Volume Down เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือก Recovery และกดปุ่ม Volume Up เพื่อเลือก ตัวเลือกนั้น ต่อมาระบบจะทำการ reboot เครื่องขึ้นมา จกานั้นรอจนกว่าหน้าจอจะแสดง logo Android จากนั้นให้เรากดปุ่ม Volume Up ค้างไว้ประมาณ 10 -15 วินาที จากนั้นให้เรากดปุ่ม Power 1 ครั้ง และปล่อย โดยเรายังคงกดปุ่ม Volume Up ค้างไว้อยู่ ต่อมาเราจะมายังหน้า recovery mode ให้เรากดปุ่ม Volume Down เพื่อเลื่อน highlight ไปที่เมนู Wipe Cache Partition จากนั้นให้เรากดปุ่ม power เพื่อเลือก จากนั้นระบบจะทำการ reboot เครื่อง Android Lollipop เริ่มแรกให้เราปิดเครื่อง จากนั้นให้เรากดปุ่ม Volume Down และปุ่ม Power ค้างไว้ จากนั้นตัวเครื่องจะ Start ระบบขึ้นมา ต่อมาให้เรา Volume Down เพื่อเลื่อน highlight ไปที่ Recovery Mode และให้เรากดปุ่ม Power เพื่อยืนยันเลือกเมนูดังกล่าว ต่อมาระบบจะทำการ restart เพื่อเข้าไปยัง recovery mode โดยให้เรากดปุ่ม Power และ Volume Up ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม Volume Down เพื่อเลื่อน highlight ไปที่เมนู Wipe Cache Partition จากนั้นกดปุ่ม Power เพื่อเลือกเมนูดังกล่าว ต่อมาให้เราเลื่อน highlight ไปที่ Reboot System Now ต่อมาให้กดปุ่ม Power เพื่อเลือก จากนั้นรอจนกว่าเครื่องจะทำการ reboot

วิธีการ Clear ไฟล์ Cache บน Moto G (2014)
วิธีการ Clear ไฟล์ Cache บน Moto G (2014)

(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top