ข้อควรระวังของการเลือกใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่าง แปะก๊วย

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

               ถึงแม้ว่าสมุนไพรจีนที่ได้รับความนิยมจากคนไทย จะสามารถให้ประโยชน์ พร้อมทั้งมีการระบุเรื่องสรรพคุณเอาไว้อย่างมากมาย แต่การเลือกใช้แปะก๊วยแบบผิด ๆ หรือไม่ระมัดระวัง ย่อมส่งผลทำให้สมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นยา กลายเป็นยาอันตรายที่ส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณได้ทันที โดยเฉพาะในบางประเทศนั้น ถึงขั้นต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ถึงจะสามารถหาซื้อแปะก๊วยมารับประทานได้ เพราะการใช้สารสกัดของแปะก๊วย อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้อย่างมากมายหลากหลายอาการเลยทีเดียว สารบางชนิดในแปะก๊วยที่ส่งผลเสีย ที่สำคัญและนับได้ว่าควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ สารบางชนิดในแปะก๊วย สามารถรบกวนการทำงานของเกล็ดเลือด โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เลือกใช้ยา เพื่อที่จะป้องกันการแข็งตัวของเลือด หากมีการรับประทานสารสกัดจากแปะก๊วย ก็อาจจะทำให้เลือไม่สามารถเกาะตัวกันได้เหมือนเช่นปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม ที่ไม่สามารถรับประทานสารสกัดจากแปะก๊วยได้เลย อย่างเช่น สตรีมีครรภ์ ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น ข้อกำหนดในการเลือกใช้สารสกัดจากใบแปะก๊วย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1.การเลือกใช้สารสกัดจากแปะก๊วย จะต้องมีข้อบ่งชี้ว่าใช้สำหรับผู้ที่เป็นโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ การไหลเวียนของเลือดมีความผิดปกติ รวมไปถึงโรคของหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเท่านั้น โดยให้รับประทานเพียงแค่ 40 มิลลิกรัม เพียงแค่วันละ 3 – 4 เม็ด 2.การเลือกใช้เพื่อเป็นยาแผนโบราณ จะต้องทำการขึ้นทะเบียนในลักษณะของการผสมกับสมุนไพรตัวอื่น ๆ ว่ามีสรรพคุณบำรุงร่างกาย 3.การเลือกใช้สารสกัดจากแปะก๊วย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จะต้องได้รับใบสำคัญของการใช้ฉลากอาหาร โดยรับประทานได้ไม่เกินวันละ 120 มิลลิกรัม และจะต้องไม่ระบุสรรพคุณใด ๆ ในการบำบัดด้วย

ข้อควรระวังของการเลือกใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่าง แปะก๊วย
ข้อควรระวังของการเลือกใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่าง แปะก๊วย

(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top