ประโยชน์ของการเรียนรู้การทำระบบบัญชีสำหรับบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

                       เมื่อพูดถึงการทำบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการจดรายรับ-รายจ่ายลงในสมุด หรือไม่ก็เก็บใบเสร็จรับเงิน บวกกับใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ไว้ในกล่องหรือไม่ก็ใส่แฟ้มวางไว้ เมื่อเวลาผ่านไปแน่นอนว่าข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ย่อมมีมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ทำให้ลักษณะนี้อาจจะไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการนั้น ฉะนั้นคงถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาหาระบบบัญชีมาไว้ใช้งาน เพื่อช่วยบริหารจัดการธุรกิจกันบ้างแล้ว ความสำคัญของการทำระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ การทำระบบบัญชีไม่ใช่แค่จดใส่สมุด ใส่กล่องหรือใส่แฟ้มธรรมดา แต่เป็นระบบที่จะต้องมีการเก็บและจัดการข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งตัวเลขต่างๆ นั้นสามารถที่จะบอกสถานะเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการได้หลายอย่าง ซึ่งระบบบัญชีนั้นทำได้มากกว่าแค่เก็บข้อมูล แต่สามารถใช้เป็นดัชนีในด้านทางการเงินได้อีกด้วย เนื่องจากระบบบัญชีจะสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย หรือค่าบริหารจัดการต่างๆ การจัดการข้อมูลอย่างการจัด เรียงข้อมูล หรือทำการค้น หาข้อมูลตามวัน และตามประเภทของรายการได้ มีฐานข้อมูลทางบัญชี สามารถนำข้อมูลเข้าในรูปแบบฟอร์มทางบัญชี หรือสามารถคำนวณได้ ช่วยรายงานทางการเงิน แสดงรายงาน ,งบดุล งบกำไรขาดทุนเพื่อเทียบกับงบประมาณได้ และยังวิเคราะห์ ช่วยควบคุมระบบการเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้เงินทุนที่มีได้อย่างเต็มที่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบบัญชี เมื่อค่าใช้จ่ายต่างๆค่อยๆ คืบคลานเข้ามา การที่คุณใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งนั่นคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบริษัท หากคุณไม่มีระบบบัญชีที่ดี และคอยติดตามการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นแล้ว อาจทำให้กระแสเงินสดของคุณจะหายไปอย่างรวดเร็ว การไม่เห็นความสำคัญของการทำระบบบัญชี ก็เหมือนกับเล่นเกมเดาว่า ตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าใดและต้องชดใช้เมื่อใด การลงบัญ ชีผิดหรือขาดส่งไปแค่ 90 วัน ก็อาจทำให้คุณต้องชดใช้ด้วยดอกเบี้ยที่ไม่น้อย ไม่ว่าจะธุรกิจใดย่อมเจอกับกระแสเงินสดสูงบ้างต่ำบ้าง ต้องการแก้ปัญหาช่วงที่ขาดเงินสด รวงถึงต้องการเงินทุนเพิ่ม การทำระบบบัญชีจะช่วยทำคุณรู้ได้ว่า ใครติดหนี้คุณอยู่บ้างและมีรายจ่ายใดที่สามารถลดได้ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณได้ทราบรายงานการเงินทุกๆ สามเดือนด้วย ลดความเสี่ยงเมื่อโดนตรวจสอบบัญชี การจ้างคนทำบัญชี เพื่อรวบรวมและมีการจัดการกับระบบข้อมูลทั้งหมดตอนสิ้นปีนั้น อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ควรจัดการใบแจ้งหนี้ และระบบเจ้าหนี้กับระบบบัญชีรายรับในระหว่างปีภาษีไปเรื่อยๆ ดีกว่าเพื่อจะได้รู้กระแสเงินสดของบริษัท ปลายปีจะได้ไม่ต้องเสียค่าเวลาจ้างคนทำบัญชีมากเกินไป นอกจากนี้การตรวจสอบบัญชีจากกรมสรรพากร ก็จะเป็นเรื่องไม่น่ากัง วล หากระบบการเงินของบริษัทเป็นระเบียบ การจัดงบการเงิน หรือเอกสารต่างๆ และรายการเงินเข้า-ออกที่ตรวจสอบได้ก็จะช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการเรียนรู้การทำระบบบัญชีสำหรับบริษัท
ประโยชน์ของการเรียนรู้การทำระบบบัญชีสำหรับบริษัท

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top