วิธีการเพิ่ม Speed ให้กับ Moto G (2014)

Click to rate this post!
[Total: 85 Average: 5]

                   Moto G (2014) เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รองรับการอัพเดตเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการภายในตัวเครื่องอย่าง Android 5 ได้ รวมไปถึงยังสามารถอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่อย่าง Android 6.0 ได้อีกด้วย แต่บางครั้งนั้นหากรเาทำการอัพเดตเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการภายในตัวเครื่องไปเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ นั้นก็อาจจะทำให้เครื่องของเรานั้นมีการใช้งานที่ต่างๆ ไปจากเดิมมาก อย่างเช่นอาการค้างๆ ต่างๆ เป็นต้น โดยวันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะทำอยางไรให้ Moto G (2014) ของเรานั้นทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเก่ากันครับ ปิดการใช้งานของ system animations สำหรับ system animations นั้นจะเป็น Feature หนึ่งภายในระบบที่มีการแสดงผลที่ช่วยให้ระบบน่าใช้งานมากขึ้น แต่ข้อเสียของ system animations ต่างๆ เหล่านี้นั้นจะกินทรัพยากรภายในเครื่องของเราอย่าง Ram และ CPU มากขึ้นนั้นเอง เพราะฉะนั้นเราครวเลือกที่จะทำการปิดการใช้งานของ system animations ภายในเครื่องของเราออก โดยให้เราเข้าไปที่  Settings > About Device > Developer จากนั้นให้เลื่นไปที่ Window Animation Scale, Transition Animation Scale และ Animator Duration Scale จากนั้นปิดการใช้งานออก โดยขั้นตอนนี้เราจะต้องเปิดการใช้งานของ โหมด Developer ก่อน ลบไฟล์ cache ไฟล์ cache ถือว่าป็นไฟล์รูปแบบหนึ่งที่จดจำสิ่งต่างๆ ภายในเครื่องของเราทั้งการเปิดไฟล์งาน หรือ การเปิดเครื่องของเราอีกด้วย เพราะฉะนั้นเราควรเลือกที่จะลบไฟล์ cache ของทั้งระบบและของแอปพิเคชั่นภายในเครื่องของเราออกเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

วิธีการเพิ่ม Speed ให้กับ Moto G (2014)
วิธีการเพิ่ม Speed ให้กับ Moto G (2014)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top