เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

                       สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการเงิน ซึ่งบริษัทใดมีความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างลงตัวที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ได้เปรียบในตลาดการแข่งขันที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน การใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือและจัดการจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม โดยหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินตามบริษัทห้างร้านต่างๆมักจะเลือกใช้บริการกันเป็นจำนวนมากคงจะหนีไม่พ้นการเปิดบัญชีกระแสเงินสด หรือที่เราเรียกกันว่าการใช้เช็คนั่นเอง เพราะอะไรบัญชีกระแสเงินสดจึงเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ได้ผล การเปิดบัญชีกระแสเงินสดอีกหนึ่งการทำธุรกิจที่ได้ผล เป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงประการแรก เพราะการทำธุรกิจหรือการเปิดกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะมีเงินสดหมุนเวียนในบริษัทเป็นจำนวนมาก หากผู้ประกอบการเลือกที่จะเก็บเงินสดดังกล่าวไว้กับตัวจำนวนมาก จะทำให้ดูเหมือนเป็นเป้านิ่งให้แก่บรรดาพวกมิจฉาชีพจ้องโจรกรรมแน่นอน ซึ่งจะเป็นอันตรายกับทรัพย์สินและยังอาจมุ่งร้ายต่อชีวิตของผู้ ประกอบการอีกด้วย การเปิดบัญชีกระแสรายวันและทำการสั่งจ่ายเงินผ่านทางเช็คและให้นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร จึงถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในทั้งสองเรื่องได้เป็นอย่างดี และมีความสะดวกสบายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของงานและเวลาที่รัดตัว จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารทันทีหรือออกไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มได้อยู่บ่อยๆ จึงใช้วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ลูกค้าแทน ความสะดวกในการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสเงินสด ความสะดวกในการสั่งจ่ายเช็คยังสามารถให้พนักงานส่งเอกสารไปรับและส่งเช็คให้กับลูกค้าได้อีกด้วย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเชิดเงินเพราะมีการระบุชื่อและขีดคร่อมเอาไว้บนเช็คนั่นเอง ซึ่งการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีกระแสเงินสดจะมีหลักฐานทุกครั้งที่ต้นขั้วของเช็ค เป็นการบอกว่าผู้ประกอบการได้จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ วันไหน และจ่ายให้กับใคร ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะอำนวยความสะดวกในการทำบัญชีรายจ่ายให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมาก สามารถตรวจสอบได้จึงเป็นการป้องกันเรื่องการเงินรั่วไหลออกจากทางบริษัทโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งไม่ควรให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในการทำธุรกิจเด็ด ขาด ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อการจ่ายภาษีของบริษัทประจำปีอีกด้วย ข้อดีของการออกเช็คสั่งจ่ายโดยลงวันที่ล่วงหน้า วิธีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ถี่ถ้วนให้มากขึ้น หากสินค้าและชิ้นงานมีปัญหาหรือชำรุด ขาดตกบกพร่องตามจำนวน ไม่ตรงตามสเป็ค ฯลฯ ซึ่ง ผู้ประกอบการสามารถอายัติเช็คได้เพื่อบังคับให้คู่ค้าได้เข้ามาเจรจาตกลงรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน จึงถือเป็นการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังเป็นการซื้อใจให้คู่ค้าที่ส่งงานที่มีคุณภาพมาให้ทางบริษัทด้วย

เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top