6 พฤติกรรม ที่ทำให้สุขภาพของคุณพังไม่เป็นท่า (ตอนที่3)

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

           สำหรับบทความนี้ ถือได้ว่าเป็นบทความตอนจบของเรื่อง 6 พฤติกรรม ที่ทำให้สุขภาพของคุณพังไม่เป็นท่า ซึ่งเราจะมากล่าวถึงพฤติกรรมอีก 2 รูปแบบสุดท้าย ที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณ โดยมีพฤติกรรมเพิ่มเติม ดังนี้

5.นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ อาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ถือได้ว่าเป็นอาการที่ร้ายแรง และส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือนอนไม่หลับเรื้อรัง จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โรคสโตรก และโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคเรื้อรังชนิดอื่น ๆ ซึ่งในภาวะของคุณที่นอนไม่หลับ สามารถพบได้บ่อยในกลุ่มสิงห์อมควัน ซึ่งมักจะมีอาการที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงอย่างเป็นประจำ และที่สำคัญไปมากกว่านี้ก็คือ สภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอ อาจจะส่งผลกระทบทำให้ระบบประสาท พร้อมทั้งสมองค่อย ๆ เสื่อมลง ซึ่งไม่ต่างไปจากคนที่สูบบุหรี่อย่างเป็นประจำนั่นเอง
6.ภาวะรู้สึกเหงาบ่อยครั้ง ความเหงา ถือได้ว่าเป็นภัยร้าย ที่สามารถบั่นทอนสุขภาพร่างกายได้อย่างถึงที่สุด ซึ่งความเหงานี้มีผลต่อสุขภาพของเรา มากพอกับการเป็นโรคอ้วน หรือการที่เราสูบบุหรี่ 15 มวนขึ้นไป โดยเฉพาะในความรู้สึกเหงานี้ มักจะเกิดขึ้นจากความอ้างว้าง และรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยว อาการเหล่านี้จะสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง พร้อมทั้งโรคมะเร็งได้ ถือได้ว่าเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างไปจากโทษของบุหรี่ ที่สามารถทำร้ายสุขภาพเหล่านี้ได้เลยทีเดียว หลากหลายพฤติกรรม ที่เราอาจจะกระทำไปโดยไม่รู้ตัว จนกระทั่งติดเป็นนิสัย เมื่อทำซ้ำ ๆ แล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ นั่นหมายความว่า คุณได้ทำลายสุขภาพของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งสุขภาพของคุณเสียไม่เป็นท่า แต่ถ้าหากคุณเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้ ย่อมส่งเสริมให้สุขภาพของคุณดูดีได้ยิ่งขึ้น

6 พฤติกรรม ที่ทำให้สุขภาพของคุณพังไม่เป็นท่า (ตอนที่3)
6 พฤติกรรม ที่ทำให้สุขภาพของคุณพังไม่เป็นท่า (ตอนที่3)

(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top