วิธีการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่คุณเองควรใส่ใจ 2#

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

                   สำหรับบทความการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่ได้ที่ได้กล่าวไปบทความก่อนหน้านี้ และบทความนี้ ก็เป็นการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย วิธีการเลือกซื้อบ้าน จะต้องมีพื้นที่หนุนบริเวณด้านหลังบ้าน หากบริเวณหลังบ้านมีเนินบ้านที่ดูสูง และมีพื้นที่แน่นหนา จะช่วยให้สามารถสงเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองกับผู้พักอาศัย แต่ถ้าพื้นที่หลังบ้านนั้นลาดลง จะกลายเป็นจุดบอดที่ทำให้เกิดความล้มเหลวไปได้เรื่อย ๆ บริเวณพื้นที่หน้าบ้านจะต้องมีการเปิดโล่ง ถ้าหากพื้นที่หน้าบ้านมีความกว้างขวาง ถือได้ว่าเป็นทำเลที่ดี ซึ่งเป็นทำเลที่เป็นสิริมงคล ถ้าหากหน้าบ้านของคุณนั้นมีต้นไม้ และมีสิ่งที่กีดขวาง ก็ควรที่จะมีการกำจัดออกไปบ้าง เพื่อให้มีโชคลาภได้อย่างเต็มที่ บริเวณรอบบ้านจะมีพลังหนุนและพลังงานดี บ้านทีอยู่ในฮวงจุ้ยที่อยู่ในระดับสูงกว่า นื่องจากจะสามารถช่วยพลังงานให้ไหลเวียนเข้าหาบ้านได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน้าบ้านจะไม่มีถนนมาตัดผ่านแล้ว ในแนวตรงที่เข้าหาบ้านหรือในตำแหน่งของตัวบ้านนั่นเอง แต่ถ้าคุณเองไม่สามารถเลี่ยงได้นั้นก็ควรหาทางแก้ไข โดยการนำต้นไม้มาปลูกเพื่อเป็นการขวางทางพลังงานต่าง ๆ ได้ ที่ตั้งบริเวณบ้านจะต้องเป็นเหลือมมาทางด้านหน้า เหมาะสำหรับบุคคลที่อยากจะได้บ้านฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ก็ควรเลือกทำการซื้อบ้านในทะเลที่ดี และที่เหมาะกับฮวงจุ้ย และสามารถปลูกบ้านให้ไปเหลื่อมทางด้านหน้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากถ้าถ้าบ้านเหลื่อมไปทางด้านหลังจนเกินไป จะทำให้ผู้ที่พักอาศัยบ้านหลังนี้มักจะมีปัญหาอยู่ตลอด เตาไฟ ไม่ควรอยู่บริเวณทิศทางเหนือบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญย่าง แก๊ส เตาไฟ หรือแหล่งที่เป็นพลังงานความร้อน ซึ่งจะเป็นลางร้ายที่มีการส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย และผู้นำของบ้านได้

วิธีการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่คุณเองควรใส่ใจ 2#
วิธีการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยที่คุณเองควรใส่ใจ 2#

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top